Lan tỏa văn hóa xây dựng vùng kho dự trữ an toàn, xanh, sạch, đẹp

Lan tỏa văn hóa xây dựng vùng kho dự trữ an toàn, xanh, sạch, đẹp

Xây dựng vùng kho dự trữ an toàn, xanh, sạch, đẹp là nét đẹp văn hóa truyền thống của ngành Dự trữ Nhà nước (DTNN). Những năm qua, hưởng ứng phong trào thi đua này, các Cục DTNN khu vực đã duy trì thường xuyên hoạt động kiểm tra mùa xuân để kiểm tra công tác bảo quản, vệ sinh kho tàng, từ đó, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác bảo quản, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý các mặt hàng dự trữ quốc gia.
Chất lượng công tác khen thưởng của ngành Tài chính ngày càng được nâng lên

Chất lượng công tác khen thưởng của ngành Tài chính ngày càng được nâng lên

Sáng nay (22/11/2021), Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng tại Bộ Tài chính. Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn và ông Phạm Huy Giang - Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tham dự buổi công bố quyết định.
Thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19

Thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19

Tại Quyết định số 1497/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu từ Trung ương đến cơ sở, các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị và doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân đảm bảo thiết thực, hiệu quả 6 nội dung trọng tâm.
Hiệu quả từ các phong trào thi đua của Công đoàn Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn

Hiệu quả từ các phong trào thi đua của Công đoàn Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn

Tập trung thực hiện tốt các chương trình hoạt động công đoàn, quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, phát động thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tạo tinh thần đoàn kết, hăng say sáng tạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị là những điểm nổi bật được Ban chấp hành Công đoàn Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn triển khai thực hiện trong thời gian qua.