10 Cục Hải quan tỉnh, thành phố đạt số thu ngân sách cao

Nội dung: Văn Trường - Thiết kế: Gia Hân

Đến ngày 30/11/2022, ngành Hải quan thu ngân sách đạt 401.221 tỷ đồng, bằng 114% dự toán, tăng 14,28% so với cùng kỳ năm 2021. Kết quả khả quan này có sự đóng góp tích cực của 10 cục Hải quan địa phương.

10 Cục Hải quan tỉnh, thành phố đạt số thu ngân sách cao - Ảnh 1