11 tháng năm 2022, thu vào ngân sách nhà nước từ thoái vốn đạt 3.671,4 tỷ đồng

Thiết kế: Gia Hân

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, lũy kế 11 tháng năm 2022, ghi nhận các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước thoái vốn tại doanh nghiệp với giá trị là 592,9 tỷ đồng, thu về 3.671,4 tỷ đồng.

11 tháng năm 2022, thu vào ngân sách nhà nước từ thoái vốn đạt 3.671,4 tỷ đồng - Ảnh 1