12 bộ hợp lực kéo giảm thời gian thông quan

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa đề nghị 11 bộ phối hợp với cơ quan này triển khai đồng bộ một số giải pháp cụ thể nhằm kéo giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

12 bộ hợp lực kéo giảm thời gian thông quan
Bộ Tài chính vừa đề nghị 11 bộ phối hợp kéo giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu. Nguồn: internet

Các bộ được đề nghị gồm: Bộ Khoa học và Công nghệ; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương; Y tế; Giao thông vận tải; Xây dựng; Thông tin và Truyền thông; Văn hóa Thể thao và Du lịch; Tài nguyên và Môi trường; Công an; Quốc Phòng.

Báo Hải quan cho biết, các cơ quan trên sẽ cùng với Bộ Tài chính phối hợp rà soát và ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, Danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc diện phải kiểm dịch động vật, thực vật, y tế; mặt hàng hóa chất độc hại, thuốc trừ sâu; các mặt hàng có khả năng gây ô nhiễm môi trường; mặt hàng cần kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trước khi nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của đơn vị.

Trong trường hợp phải kiểm tra trước khi thông quan, các bộ bố trí đủ nhân lực, máy móc thiết bị để thực hiện kiểm tra ngay tại cửa khẩu.

Bộ Tài chính cũng lưu ý các bộ cân nhắc các mặt hàng hóa tại Danh mục hàng hóa phải kiểm tra trước khi thông quan để kiểm tra trọng tâm, trọng điểm theo yêu cầu quản lý. Đồng thời, phối hợp với Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) mã hóa Danh mục hàng hóa thống nhất với mã số thuộc Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam.

Đối với hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm, Bộ Tài chính kiến nghị các bộ quan tâm đến việc xây dựng, ban hành và công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các mặt hàng thuộc Danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành nhưng chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm cơ sở cho cơ quan kiểm tra chuyên ngành thực hiện kiểm tra.

Đồng thời, rà soát, ban hành quy trình kiểm tra chuyên ngành đảm bảo thống nhất các nội dung về: Hồ sơ, thủ tục và trình tự đăng ký kiểm tra chuyên ngành; mẫu giấy đăng ký kiểm tra, giấy thông báo kết quả kiểm tra; biện pháp xử lý hàng hóa không đạt yêu cầu kiểm tra…

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đề nghị 11 bộ áp dụng phương pháp quản lý rủi ro trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành nhằm giảm thời gian thông quan hàng hóa như: Tăng cường kiểm tra trọng tâm, trọng điểm đối với hàng hóa có nguy cơ cao ảnh hướng tới dịch bệnh, sức khỏe con người, an ninh xã hội và môi trường; triển khai biện pháp kiểm tra chuyên ngành xác suất, hoặc kiểm tra chuyên ngành sau khi thông quan đối với hàng hóa có độ rủi ro thấp, hàng hóa phục vụ sản xuất, hàng hóa được sản xuất từ các nước G7, hàng hóa của doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật được hưởng chế độ ưu tiên thủ tục hải quan.