15.000 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4/2022

T. Anh

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 4/2022 cả nước có 15.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 4,9%, vốn đăng ký là 164,1 nghìn tỷ đồng, giảm 15,3% và tăng 11,7% về số lao động so với cùng kỳ năm 2021.

15.000 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4/2022 - Ảnh 1