Kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa Thuế và Hải quan

Kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa Thuế và Hải quan

Sáng ngày 15/10/2023, Khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập. Tham dự lễ kỷ niệm có Ban Lãnh đạo Học viện, đại diện lãnh đạo Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, cùng đông đảo nhà khoa học, giảng viên, sinh viên Khoa Thuế và Hải quan.
11 lĩnh vực người thôi chức vụ quản lý thuộc Bộ Tài chính không được thành lập, điều hành doanh nghiệp

11 lĩnh vực người thôi chức vụ quản lý thuộc Bộ Tài chính không được thành lập, điều hành doanh nghiệp

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 60/2022/TT-BTC quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính. Thông tư số 60/2022/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 17/11/2022.
Vietcombank Đồng Tháp với chặng đường 15 năm phát triển

Vietcombank Đồng Tháp với chặng đường 15 năm phát triển

Sau 15 năm thành lập và đi vào hoạt động, Vietcombank Đồng Tháp đã khẳng định vai trò, nhiệm vụ của một Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước trong việc huy động nguồn vốn, cho vay… góp phần phục vụ cho phát triển kinh tế địa phương...
76.200 doanh nghiệp thành lập mới trong 06 tháng đầu năm 2022

76.200 doanh nghiệp thành lập mới trong 06 tháng đầu năm 2022

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, 6 tháng đầu năm 2022, cả nước có 76,2 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 882,1 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký 514,8 nghìn lao động, tăng 13,6% về số doanh nghiệp, giảm 6,4% về vốn đăng ký và tăng 6,3% về số lao động so với cùng kỳ năm 2021.
Điểm lại chính sách kinh tế - tài chính nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2022

Điểm lại chính sách kinh tế - tài chính nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2022

Tháng 6/2022, nhiều chính sách quan trọng liên quan đến lĩnh vực kinh tế - tài chính bắt đầu có hiệu lực như: quy định về hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp, quy định mới về thành lập, chuyển đổi doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; quy định mới về phí dịch vụ kiểm tra chứng thư số...
13.400 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 5/2022

13.400 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 5/2022

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê vừa công bố, trong tháng 5/2022, cả nước có 13,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 125,8 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký 89,5 nghìn lao động, giảm 10,9% về số doanh nghiệp, giảm 23,4% về vốn đăng ký và giảm 14,6% về số lao động so với tháng 4/2022.
15.000 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4/2022

15.000 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4/2022

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 4/2022 cả nước có 15.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 4,9%, vốn đăng ký là 164,1 nghìn tỷ đồng, giảm 15,3% và tăng 11,7% về số lao động so với cùng kỳ năm 2021.