15/10, trình Chính phủ dự thảo các Nghị định hướng dẫn Luật Hải quan

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Bà Phùng Thị Bích Hường- Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Tổng cục Hải quan) cho biết, hiện dự thảo 3 Nghị định và 1 Quyết định để hướng dẫn Luật Hải quan 2014 đã được Bộ Tài chính gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp trước khi trình Chính phủ vào ngày 15-10.

15/10, trình Chính phủ dự thảo các Nghị định hướng dẫn Luật Hải quan
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh chủ trì buổi họp báo giới thiệu Luật Hải quan 2014.Nguồn: baohaiquan.vn
Để chuẩn bị đưa Luật Hải quan 2014 vào cuộc sống từ 1/1/2015, Tổng cục Hải quan đã Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập, tiến hành nghiên cứu rà soát các văn bản hiện hành và xây dựng các nghị định, quyết định và thông tư hướng dẫn Luật.

 Các dự thảo các nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã được Tổng cục Hải quan lấy ý kiến tham gia của tất cả các hội và hiệp hội DN, trình Bộ Tài chính xin ý kiến chỉ đạo và gửi lấy ý kiến các bộ, ngành có liên quan, đến nay đang được gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

Được biết, để triển khai Luật Hải quan 2014, Tổng cục Hải quan phải xây dựng 3 Nghị định, 1 Quyết định và 16 Thông tư hướng dẫn. Đây là một khối lượng công việc rất lớn.

Hiện dự thảo 3 Nghị định, 1 Quyết định đã được hoàn thiện, tuy nhiên lãnh đạo Bộ Tài chính cũng yêu cầu Tổng cục Hải quan phải gấp rút tiếp tục hoàn hiện dự thảo các thông tư hướng dẫn, việc ban hành thông tư chỉ được chậm hơn nghị định 15 ngày.

Xác định việc xây dựng các đề án là nhiệm vụ quan trọng, quyết định đến hiệu quả của việc triển khai Luật Hải quan vào cuộc sống, chính vì vậy, tại cuộc họp giao ban lãnh đạo Tổng cục vừa qua, Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc đã yêu cầu lãnh đạo các vụ, cục thuộc Tổng cục Hải quan phải hoàn thành đúng tiến độ các nghị định và thông tư hướng dẫn Luật Hải quan 2014. Đơn vị nào không hoàn thành thì lãnh đạo đơn vị sẽ bị hạ mức thi đua- Tổng cục trưởng nhấn mạnh.