2 tháng đầu năm: thu ngân sách đạt 14,9% dự toán

Theo Tạp chí Thuế

Báo cáo của Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách tháng 2 do ngành Thuế quản lý ước đạt 5,9% so với dự toán và bằng 92% so với thực hiện cùng kỳ. Luỹ kế thu 2 tháng ước thực hiện đạt 14,9% so với dự toán, bằng 99,3% so với cùng kỳ năm 2012.

 2 tháng đầu năm: thu ngân sách đạt 14,9% dự toán
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Trong đó, thu từ dầu thô ước thực hiện đạt 16,9% so với dự toán, bằng 95,3% so với cùng kỳ năm 2012; thu nội địa ước đạt 14,5% so với dự toán pháp lệnh, bằng 100,2% so với cùng kỳ năm 2012. Số thu không kể tiền sử dụng đất ước đạt 14,9% so với dự toán pháp lệnh và bằng 100,7% so với cùng kỳ năm 2012. So với dự toán, chỉ có 4/14 khoản thu, sắc thuế đạt trên 16% là khu vực doanh nghiệp (DN) FDI đạt 16,2%; thu từ thuế sử dụng đất nông nghiệp đạt 36%; tiền bán nhà đạt 24,7%; lệ phí trước bạ đạt 16,9%. Có 10/14 khoản đạt thấp là: thu từ khu vực DNNN đạt 14,7%; thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt 14,7%; thuế bảo vệ môi trường đạt 13,5%; thu tiền sử dụng đất đạt 9,2%.

 Nếu so với cùng kỳ có 7/14 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng là thu từ khu vực DN FDI tăng 22,3%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng 3,5 lần; tiền bán nhà tăng 3,1 lần; lệ phí trước bạ tăng 37,7%; phí, lệ phí tăng 58,9%... 
 
Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, kết quả thu của khu vực sản xuất kinh doanh đạt thấp là do kinh tế vẫn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và số nộp ngân sách của DN, điển hình là số thuế Thu nhập doanh nghiệp quý IV/2012 phải kê khai nộp trong tháng 1/2013 đạt thấp, số thuế Giá trị gia tăng hụt thu khoảng 4.000 tỷ đồng so với dự toán do Chính phủ đã cho phép giãn tiếp 3 tháng đối với số thuế Giá trị gia tăng của tháng 6/2012 phải nộp trong tháng 1 để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản suất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. 
 
Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu quý I, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các đơn vị ngay trong tháng 3 cần tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính và cấp uỷ, Ủy ban Nhân dân các cấp để chủ động triển khai các giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản suất kinh doanh, đặc biệt, cần tham mưu cho chính quyền các địa phương tiếp tục duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo thu ngân sách.

Tổng cục Thuế cũng chỉ đạo các Cục Thuế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách, mở rộng đối tượng và phạm vi thanh, kiểm tra, chú trọng việc thanh tra đối với các chuyên đề như chuyển giá, thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng, hoàn thuế; thanh tra đối với các DN lớn, các DN có vốn đầu tư nước ngoài. DN khai thác khoáng sản, bất động sản, kinh doanh du lịch, dịch vụ...

Ngoài ra, toàn Ngành sẽ đẩy mạnh áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế nhằm hạn chế nợ mới phát sinh, động viên kịp thời nguồn lực cho ngân sách nhà nước.