29 vấn đề cần chi tiết trong Luật Quản lý thuế sửa đổi

Theo Báo Hải quan

Ngày 21/11, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tổng cục Hải quan, thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan quán triệt một số vấn đề trong quá trình xây dựng nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

29 vấn đề cần chi tiết trong Luật Quản lý thuế sửa đổi
Toàn cảnh buổi làm việc

Ngày 20/11, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế. Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Luật Quản lý thuế được sửa và bổ sung lần này có nhiều điểm mới liên quan trực tiếp tới công tác Hải quan.

 Thứ trưởng nhấn mạnh, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế lần này có 29 vấn đề trọng tâm cần được hướng dẫn cụ thể, chi tiết tại nghị định, thông tư.

 Trong đó, cần hướng dẫn chi tiết các vấn đề liên quan như: quy định về kiểm tra sau thông quan; quy định về xác định trước mã, giá, C/O; về thời hạn nộp thuế; trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt, biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế…