Hải quan Quảng Ninh:

3 năm, phát hiện, bắt giữ 17 vụ/28 đối tượng ma túy

Xuân Hương

Trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị đến nay, Cục Hải quan Quảng Ninh đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ tổng số 17 vụ/28 đối tượng, thu giữ 5.901,117 gam heroin và 2.374,713 gam ma túy tổng hợp.

Công chức Hải quan Quảng Ninh tuyên truyền pháp luật cho doanh nghiệp
Công chức Hải quan Quảng Ninh tuyên truyền pháp luật cho doanh nghiệp

Điển hình, ngày 07/5/2020, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy – Cục Hải quan Quảng Ninh chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng thuộc Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Lạng Sơn) phá thành công chuyên án AN099, bắt 02 đối tượng (điều tra mở rộng bắt thêm 04 đối tượng) tang vật thu giữ gồm 16 bánh heroin.

Tiếp đó, ngày 05/7/2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Ninh) phối hợp với Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan Quảng Ninh) bắt giữ 01 đối tượng vận chuyển trái phép 09 bánh heroin…

Đây là những kết quả điển hình trong 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/9/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy tại Cục Hải quan Quảng Ninh.

Những năm trước khi dịch COVID-19 bùng phát, địa bàn tỉnh Quảng Ninh được xác định là địa bàn trung chuyển ma túy lớn và phức tạp của Việt Nam. Từ đầu năm 2020 đến nay, do tình hình dịch Covid-19 bùng phát, tỉnh Quảng Ninh đã áp dụng nhiều biện pháp kiểm soát dịch; phía bạn Trung Quốc cũng thực hiện chiến lược “Zezo Covid” tăng cường kiểm soát chặt chẽ khu vực cửa khẩu, biên giới, đường mòn, lối mở nên tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa nói chung, ma túy nói riêng giảm.

Ngay khi Chỉ thị số 36-CT/TW ban hành, Cục Hải quan Quảng Ninh đã nghiêm túc phổ biến, quán triệt và triển khai Chỉ thị và văn bản chỉ đạo khác của Trung ương, Bộ, Ngành, tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong mỗi cán bộ, công chức, lao động.

Để cụ thể hóa Chỉ thị của Chính phủ phù hợp thực tiễn tình hình địa bàn, Đảng ủy Cục Hải quan Quảng Ninh cũng ban hành 20 Chỉ thị, kế hoạch, công văn chỉ đạo triển khai thực hiện, nổi bật là: Kế hoạch số 1645-KH/ĐU ngày 01/10/2019 về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Kế hoạch số 1747/KH-HQQN ngày 07/5/2020 về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc trong toàn Đảng bộ. Hàng năm, Cục Hải quan tỉnh thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, tổ chức kiểm tra việc triển khai công tác phòng, chống ma túy; đảm bảo việc triển khai thiết thực, hiệu quả.

Cục Hải quan Quảng Ninh chỉ đạo các đơn vị tăng cường thu thập thông tin, nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, kiểm tra giám sát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu, người và phương tiện xuất nhập cảnh nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý các hành vi vi phạm.

Từ đó, chủ động đề ra các biện pháp đấu tranh ngăn chặn hiệu quả đối với các đường dây, ổ nhóm mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, tiền chất qua biên giới trong địa bàn kiểm soát hải quan. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, tiền chất, hóa chất, dược liệu trong khâu làm thủ tục thông quan như: thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi có chứa chất ma túy, tiền chất, phương tiện, dụng cụ máy móc, thiết bị có thể dùng vào việc sản xuất, điều chế hoặc sử dụng trái phép chất ma túy.

Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng quy định công tác kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa XNK và hành khách, hành lý, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh để ngăn chặn từ xa và kịp thời phát hiện hành vi lợi dụng để mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, tiền chất qua cử khẩu.

Đặc biệt, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cũng đã thực hiện 22 cuộc tuyên truyền về Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành, lồng ghép tuyên truyền qua các hội nghị tham vấn, đối thoại với doanh nghiệp… nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ công chức, lao động; tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân không tham gia tiếp tay cho tội phạm về ma túy, tiền chất, không sử dụng ma túy và tích cực phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội về ma túy.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan Quảng Ninh cũng duy trì phối hợp tốt với các lực lượng trong và ngoài ngành, trong và ngoài địa bàn, cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai biện pháp đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa nói chung, ma túy nói riêng. Tăng cường công tác hợp tác quốc tế, thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin; triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung theo Biên bản hội đàm “Hai nước Bốn bên” giữa Cục Hải quan các tỉnh Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn với Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc) nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm qua biên giới, tội phạm xuyên quốc gia. Đã tiếp nhận 15 công hàm và gửi 14 công hàm trao đổi với Hải quan Nam Ninh – Trung Quốc; phối hợp với các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng thực hiện 05 cuộc hội đàm với Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc).

Nhờ triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp đấu tranh phòng, chống ma túy, trong 03 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, Cục Hải quan Quảng Ninh đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ tổng số 17 vụ/28 đối tượng, thu giữ 5.901,117 gam heroin và 2.374,713 gam ma túy tổng hợp.

Dự báo trong thời gian tới, tinh hình buôn lậu, vận chuyển trái phép ma túy qua địa bàn tiềm ẩn nguy cơ diễn biễn phức tạp. Cục Hải quan Quảng Ninh tiếp tục bám sát Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị; Luật phòng, chống ma túy, Nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Tỉnh ủy, UBND tỉnh để tổ chức triển khai công tác phòng, chống ma túy hiệu quả trong quản lý nhà nước về Hải quan. Tiếp tục phát huy tốt vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh để chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo quyết liệt các ngành, lực lượng chức năng trên địa bàn, các địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa nói chung, ma túy nói riêng.

Đồng thời, duy trì phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nhất là Biên phòng, Công an, Cảnh sát biển trong trao đổi thông tin, hỗ trợ nghiệp vụ, bắt giữ, xử lý đối tượng phạm tội. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hải quan Nam Ninh – Trung Quốc trong trao đổi thông tin về cá đối tượng phạm tội để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn hành vi vi phạm.