Hải quan Quảng Ninh dẫn đầu SIPAS và xếp hạng xuất sắc Par-Index năm 2021

Thu Trang

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Hội nghị công bố kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (CCHC), chỉ số đo lường sự hài lòng, chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện và đánh giá mức độ, xếp hạng chính quyền điện tử của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021.

Đại diện Lãnh đạo Cục Hải quan Quảng Ninh (thứ 6 từ trái sang) nhận Bằng khen của Tỉnh.
Đại diện Lãnh đạo Cục Hải quan Quảng Ninh (thứ 6 từ trái sang) nhận Bằng khen của Tỉnh.

Theo kết quả công bố, Cục Hải quan Quảng Ninh đã xuất sắc với vị trí dẫn đầu Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (SIPAS) với 97,38 điểm; xếp hạng xuất sắc Chỉ số cải cách hành chính (Par-Index) đạt 94,04 điểm.

Cục Hải quan Quảng Ninh cũng đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân đồng chí Cục trưởng với những đóng góp tích cực vào việc nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Để đạt được những kết quả trên, trong thời gian qua, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh và Tổng cục Hải quan, chủ động xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 để triển khai toàn diện 06 nội dung của công tác cải cách hành chính với 47 nhóm nhiệm vụ cụ thể.

Đồng thời, Hải quan Quảng Ninh chú trọng rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện; kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc triển khai các giải pháp hiệu quả để hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra. Nhờ đó, công tác cải cách hành chính năm 2021 của Cục Hải quan Quảng Ninh đã đạt được những kết quả nổi bật như:

Chủ động rà soát, tham mưu, đề xuất các kiến nghị giải quyết khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu phục vụ Hội nghị gặp mặt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do UBND tỉnh tổ chức.

Thường xuyên tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh, Tỉnh ủy các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi, thu hút doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu nông sản qua địa bàn; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu qua khu vực cảng thuộc địa bàn TP. Hạ Long, TP. Cẩm Phả.

Báo cáo và đề xuất giải quyết vướng mắc về việc thực hiện quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa, phương tiện làm thủ tục hải quan tại khu vực cảng nổi. Rà soát, đánh giá công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý, thống nhất các giải pháp tăng cường công tác phối hợp quản lý, thu hút doanh nghiệp về làm thủ tục qua cảng Hòn Gai.

Tham mưu tổ chức Hội nghị trực tuyến với đại diện hãng tàu Maersk để triển khai hoạt động xúc tiến, hỗ trợ hãng tàu đầu tư phát triển hoạt động logistics trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan tỉnh cũng thường xuyên làm tốt việc phối hợp với các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh trong việc xây dựng cơ chế, chính sách triển khai cụ thể hóa các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của tỉnh, nhất là: Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 23/4/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ về thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại tỉnh Quảng Ninh; Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh về nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics.

Trong năm 2021, Cục Hải quan Quảng Ninh đã chủ động rà soát và kiến nghị cắt giảm, thống nhất đầu mối quản lý, thay đổi phương thức kiểm tra đối với 03 nhóm mặt hàng thuộc diện phải kiểm tra, quản lý chuyên ngành. Chủ động lựa chọn và hoàn thành rà soát, đánh giá để đề xuất các phương án cắt giảm, đơn giản hóa đối với 02 thủ tục hành chính và rà soát để kiến nghị việc công bố đối với 03 thủ tục hành chính (kiến nghị bãi bỏ).

Đồng thời, Cục Hải quan Tỉnh đã ban hành và triển khai có hiệu quả Kế hoạch kiểm soát nội ngành để thiết lập và xây dựng môi trường làm việc được kiểm soát chặt chẽ theo 03 cấp Cục - Chi cục - Đội/Tổ công tác. Thực hiện kiểm soát trên tất cả các lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ và trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị; trong thực thi công vụ của lãnh đạo các cấp; trong thực hiện kỷ cương, kỷ luật, đạo đức, lối sống của công chức, người lao động. Triển khai thực hiện Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, người lao động theo Quyết định số 1855/QĐ-TCHQ ngày 01/7/2021 của Tổng cục Hải quan đảm bảo thực chất, công bằng, công khai, minh bạch.

Đặc biệt, Cục Hải quan tỉnh cũng chủ động và tích cực tham gia các hoạt động xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số thông qua việc chú trọng triển khai các phần mềm do Cục Hải quan tỉnh tự xây dựng như: Phần mềm Quản lý hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới theo các quy định của Thông tư số 80/2019/TT-BTC ngày 15/11/20219 của Bộ Tài chính. Hệ thống quản trị và điều hành của lãnh đạo các cấp trên nền tảng đám mây nội bộ. Hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ của công chức Hải quan trong quá trình giải quyết thủ tục.

Trong đó, nổi bật là Hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ của công chức Hải quan trong quá trình giải quyết thủ tục được chính thức đưa vào sử dụng tại 06 Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh từ tháng 5/2021. Đây được xác định là một công cụ hữu ích giúp đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan Hải quan, từ cá nhân công chức đến cấp Đội/Tổ công tác và tập thể Chi cục trong quá trình giải quyết thủ tục. Những đánh giá của doanh nghiệp trên Hệ thống là cơ sở để lãnh đạo các cấp kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, sai sót phát sinh; hỗ trợ nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan Hải quan.

Một trong những điểm sáng trong CCHC của Cục Hải quan tỉnh năm 2021 là tiếp tục triển khai Chương trình khảo sát đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp cơ sở (CDCI) với nhiều cải tiến về phương pháp, số lượng, nội dung các chỉ số thành phần nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp.

Kết quả khảo sát CDCI năm 2021 cho thấy có tới 96% các doanh nghiệp hài lòng về chất lượng phục vụ của các Chi cục Hải quan và cải thiện lớn trong chất lượng quản lý, điều hành, góp phần rất lớn trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, Ngành (DDCI), năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Những nỗ lực và kết quả tích cực trong CCHC của Cục Hải quan Quảng Ninh đã được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao. Trước đó, tại hội nghị công bố kết quả DDCI Quảng Ninh năm 2021, Cục Hải quan Quảng Ninh cũng đã được vinh danh vị trí Quán quân với điểm số 78,48; tăng 6,81 điểm so với năm 2020, có 4/8 chỉ số thành phần xếp thứ 1/22 Sở, ban, ngành.