34.600 doanh nghiệp thành lập mới trong quý I/2022

T. Anh

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong quý I/2022, cả nước có gần 34,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 471,2 nghìn tỷ đồng, tăng 18,1% về số doanh nghiệp, tăng 5,2% về vốn đăng ký và giảm 0,9% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

34.600 doanh nghiệp thành lập mới trong quý I/2022 - Ảnh 1