34.600 doanh nghiệp thành lập mới trong quý I/2022

34.600 doanh nghiệp thành lập mới trong quý I/2022

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong quý I/2022, cả nước có gần 34,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 471,2 nghìn tỷ đồng, tăng 18,1% về số doanh nghiệp, tăng 5,2% về vốn đăng ký và giảm 0,9% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.
Tỉnh Hậu Giang có 540 doanh nghiệp thành lập mới

Tỉnh Hậu Giang có 540 doanh nghiệp thành lập mới

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang, năm 2021 có 540 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký 2.825 tỉ đồng, giảm 26% về số doanh nghiệp và giảm 67% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ.
11.902 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 11

11.902 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 11

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 11/2021, cả nước có 11.902 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 149,9 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 76,6 nghìn lao động, tăng 44,6% về số doanh nghiệp, tăng 38% về vốn đăng ký và tăng 30,2% về số lao động so với tháng 10/2021.
Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 10/2021

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 10/2021

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 10/2021, cả nước có 8.233 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 108,6 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 58,8 nghìn lao động, tăng 111,2% về số doanh nghiệp, tăng 73,9% về vốn đăng ký và tăng 17,9% về số lao động so với tháng 09/2021.
Trong 8 tháng đầu năm, toàn tỉnh Ninh Thuận có trên 250 doanh nghiệp thành lập mới

Trong 8 tháng đầu năm, toàn tỉnh Ninh Thuận có trên 250 doanh nghiệp thành lập mới

Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận, trong tháng 8/2021, trên địa bàn tỉnh chỉ có 9 doanh nghiệp (DN) thành lập mới, với vốn đăng ký 146 tỷ đồng. Tính chung 8 tháng, toàn tỉnh có 251 DN thành lập mới với vốn đăng ký 2.185 tỷ đồng, giảm 46,6% số DN và giảm 34,5% số vốn đăng ký so với cùng kỳ.
[Infographics] 5.861 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 8

[Infographics] 5.861 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 8

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong tháng 8/2021, cả nước có 5.761 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 68 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký 43,4 nghìn người, đều có xu hướng giảm so với tháng trước.