4 lợi ích của nhóm kiểm soát chất lượng QQC

Nội dung: Gia Hân - Thiết kế: T. Anh

Nhóm kiểm soát chất lượng (QQC) là mô hình hoạt động, làm việc theo từng nhóm nhỏ, đã được triển khai tại nhiều quốc gia trên thế giới. Một trong những mục tiêu chính của nhóm QCC là khuyến khích tinh thần tập thể của các thành viên, từ đó tạo thuận lợi cho sự chọn lựa chủ đề cải tiến năng suất lao động và hướng đến nâng cao chất lượng sản phẩm cho doanh nghiệp.

4 lợi ích của nhóm kiểm soát chất lượng QQC - Ảnh 1