4 tháng năm 2023, cả nước có gần 49.900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

4 tháng đầu năm 2023, cả nước có 49.900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký gần 465.000 tỷ đồng và 331.000 lao động đăng ký.

4 tháng năm 2023, cả nước có gần 49.900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới - Ảnh 1

Theo Đai biểu Nhân dân/daibieunhandan.vn