5 định hướng quan trọng trong xây dựng Chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia

Nội dung: Gia Hân - Thiết kế: T. Anh

Các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế cho rằng, để xây dựng Chiến lược Tiêu chuẩn hóa quốc gia trở thành nền tảng cho sự phát triển lĩnh vực tiêu chuẩn, cần lưu ý 5 định hướng quan trọng.

5 định hướng quan trọng trong xây dựng Chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia  - Ảnh 1