Sóc Trăng đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất dựa trên các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Sóc Trăng đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất dựa trên các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Tỉnh Sóc Trăng đặt mục tiêu đến năm 2025 hỗ trợ 75 sản phẩm, hàng hóa được tư vấn, công bố, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở (TCCS); tư vấn, chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia (TCQG) hoặc tiêu chuẩn quốc tế (TCQT); tư vấn, chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCKTQG), quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCKTĐP); tự công bố sản phẩm, hàng hoá theo quy định.
Tổ chức các khóa học đào tạo tiêu chuẩn hóa

Tổ chức các khóa học đào tạo tiêu chuẩn hóa

Các cán bộ làm công tác tiêu chuẩn sẽ được tiếp cận với các kiến thức về xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN); các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế, khu vực và sự tham gia của Việt Nam, tham gia xây dựng và góp ý tiêu chuẩn quốc tế... trong các khóa đào tạo tiêu chuẩn hóa sẽ được tổ chức trong tháng 2 và 3/2023.
Hướng đến tiêu chuẩn hóa quốc gia phù hợp xu thế quốc tế

Hướng đến tiêu chuẩn hóa quốc gia phù hợp xu thế quốc tế

Dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia đến năm 2030 do Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng nhằm hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, tuân thủ cam kết hội nhập quốc tế, phù hợp xu thế phát triển tiêu chuẩn quốc tế và các nước tiên tiến trong khu vực.
Tầm quan trọng của các tiêu chuẩn quốc tế

Tầm quan trọng của các tiêu chuẩn quốc tế

Ủy ban Kỹ thuật điện quốc tế (IEC) cho rằng, các tiêu chuẩn quốc tế đang giúp các nhà sản xuất phát triển sản phẩm và dịch vụ của họ một cách hiệu quả hơn, an toàn hơn và bền vững hơn.
Đẩy mạnh chiến lược tiêu chuẩn để tăng cường thương mại toàn cầu

Đẩy mạnh chiến lược tiêu chuẩn để tăng cường thương mại toàn cầu

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, các giao dịch quốc tế về hàng hoá và dịch vụ đang mở rộng thì việc đẩy mạnh chiến lược tiêu chuẩn của quốc gia là rất cần thiết. Điều này làm tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa của doanh nghiệp khi xâm nhập thị trường quốc tế với nhiều tiêu chuẩn khắt khe và cao hơn chính là tăng khả năng cạnh tranh của Quốc gia trên trường quốc tế.