Nâng cao năng suất nhờ các hệ thống quản lý

Nâng cao năng suất nhờ các hệ thống quản lý

Để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất chất lượng, nhiều doanh nghiệp đã tìm đến hệ thống quản lý, đổi mới công nghệ để từ đó nâng cao năng suất chất lượng.
3 lợi ích của việc xây dựng hệ thống quản lý môi trường đối với doanh nghiệp

3 lợi ích của việc xây dựng hệ thống quản lý môi trường đối với doanh nghiệp

Giống như tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, tiêu chuẩn ISO 14001 cũng là bộ tiêu chuẩn quốc tế đang được áp dụng rộng rãi. ISO 14001 đưa ra các yêu cầu, quy định và hướng dẫn quản lý môi trường. Nói cách khác, đây được coi là chuẩn mực dành cho doanh nghiệp muốn xây dựng hệ thống quản lý môi trường.
6 lợi ích của ISO 13485:2016 - Hệ thống quản lý trang thiết bị y tế

6 lợi ích của ISO 13485:2016 - Hệ thống quản lý trang thiết bị y tế

Để quản lý chất lượng các mặt hàng dụng cụ y tế phục vụ cho việc khám chữa bệnh, bộ tiêu chuẩn ISO 13485:2016 dành riêng cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế ra đời. Đây là bộ tiêu chuẩn cao nhất mà các doanh nghiệp, tổ chức y tế đang áp dụng.
Hiệu quả áp dụng TCVN ISO 9001:2015 ở Lạng Sơn

Hiệu quả áp dụng TCVN ISO 9001:2015 ở Lạng Sơn

Tính đến năm 2022, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có 249 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước thực hiện xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.