Nâng cao năng suất nhờ các hệ thống quản lý

Nâng cao năng suất nhờ các hệ thống quản lý

Để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất chất lượng, nhiều doanh nghiệp đã tìm đến hệ thống quản lý, đổi mới công nghệ để từ đó nâng cao năng suất chất lượng.
3 lợi ích của việc xây dựng hệ thống quản lý môi trường đối với doanh nghiệp

3 lợi ích của việc xây dựng hệ thống quản lý môi trường đối với doanh nghiệp

Giống như tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, tiêu chuẩn ISO 14001 cũng là bộ tiêu chuẩn quốc tế đang được áp dụng rộng rãi. ISO 14001 đưa ra các yêu cầu, quy định và hướng dẫn quản lý môi trường. Nói cách khác, đây được coi là chuẩn mực dành cho doanh nghiệp muốn xây dựng hệ thống quản lý môi trường.
6 lợi ích của ISO 13485:2016 - Hệ thống quản lý trang thiết bị y tế

6 lợi ích của ISO 13485:2016 - Hệ thống quản lý trang thiết bị y tế

Để quản lý chất lượng các mặt hàng dụng cụ y tế phục vụ cho việc khám chữa bệnh, bộ tiêu chuẩn ISO 13485:2016 dành riêng cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế ra đời. Đây là bộ tiêu chuẩn cao nhất mà các doanh nghiệp, tổ chức y tế đang áp dụng.
Hiệu quả áp dụng TCVN ISO 9001:2015 ở Lạng Sơn

Hiệu quả áp dụng TCVN ISO 9001:2015 ở Lạng Sơn

Tính đến năm 2022, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có 249 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước thực hiện xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
Doanh nghiệp thành công khi áp dụng Hệ thống ISO 9000

Doanh nghiệp thành công khi áp dụng Hệ thống ISO 9000

Là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý (HTQL) chất lượng nhằm đảm bảo khả năng cung cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng và luật định một cách ổn định và thường xuyên, đồng thời giải quyết các rủi ro và cơ hội kết hợp với bối cảnh và mục tiêu của tổ chức, doanh nghiệp (DN), ISO 9000 được áp dụng cho mọi loại hình tổ chức, DN.
Các bước áp dụng ISO 9001:2015 giúp doanh nghiệp đạt được kỳ vọng

Các bước áp dụng ISO 9001:2015 giúp doanh nghiệp đạt được kỳ vọng

Một hệ thống quản lý chất lượng bao gồm các hoạt động giúp doanh nghiệp nhận biết mục tiêu và xác định các quá trình và nguồn lực cần thiết để đạt được kết quả mong muốn. Hệ thống quản lý chất lượng quản lý các quá trình tương tác và nguồn lực cần thiết để mang lại giá trị và thu được kết quả cho các bên quan tâm liên quan.
Đánh giá nhu cầu quản lý đổi mới sáng tạo

Đánh giá nhu cầu quản lý đổi mới sáng tạo

Dưới sự chủ trì của TS. Hà Minh Hiệp - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trưởng Dự án nghiên cứu đã xuất bản thành công nghiên cứu về đánh giá nhu cầu quản lý đổi mới sáng tạo. Đây là sáng kiến đề xuất của Việt Nam với vai trò Chủ tịch Tổ chức Năng suất châu Á (APO) nhiệm kỳ 2020-2021 và là dự án nghiên cứu đầu tiên của APO do chuyên gia Việt Nam làm Trưởng dự án nghiên cứu.