5 lợi ích từ kết quả triển khai Đề án 06 của ngành BHXH Việt Nam

Thời gian qua, bám sát các nội dung trong Đề án 06 của Chính phủ và phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an - cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư - BHXH Việt Nam đã triển khai 5 nhóm tiện ích phục vụ thiết thực người dân và doanh nghiệp.

5 lợi ích từ kết quả triển khai Đề án 06 của ngành BHXH Việt Nam - Ảnh 1

Theo baohiemxahoi.gov.vn