6 chính sách mới có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8

Từ ngày 15/8/2023, có 6 chính sách, quy định mới được sửa đổi, bổ sung nhằm hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính; nắm rõ các quy định của các bộ máy chức năng, phục vụ tốt nhu cầu dân sinh.

6 chính sách mới có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8 - Ảnh 1

Theo nhandan.vn