6 giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức hội nghị, tổng kết

Thiết kế: Gia Hân

Để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức hội nghị, tổng kết đạt hiệu quả, chất lượng, trong Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, Bộ Tài chính đề ra 6 giải pháp cụ thể cần đẩy mạnh thực hiện.

6 giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức hội nghị, tổng kết - Ảnh 1