Thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức về xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) vừa ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” giai đoạn 2022 - 2030.
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp (DN) là một trong những nhiệm vụ được Chính phủ đề ra trong Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 theo Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 30/12/2022.