6 lợi ích của doanh nghiệp khi áp dụng sản xuất thông minh

Nội dung: N. Ánh - Thiết kế: T. Anh

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 là hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh. Vậy sản xuất thông minh đem lại những lợi ích gì cho doanh nghiệp?

6 lợi ích của doanh nghiệp khi áp dụng sản xuất thông minh - Ảnh 1