6 nhóm hàng hóa xuất khẩu chính của Việt Nam vào ASEAN

PV.

Theo Tổng cục Hải quan, sau 20 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, khối này là thị trường tiêu thụ hàng hóa xuất xứ Việt Nam lớn thứ 4, sau Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc với 6 nhóm hàng hóa chính.

Cơ cấu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang các nước ASEAN năm 2016. Nguồn: Tổng cục Hải quan
Cơ cấu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang các nước ASEAN năm 2016. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Điện thoại các loại và linh kiện: Là nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất sang thị trường ASEAN, tăng 7,8 lần so với năm 2010, đạt tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2010-2016 là 40,9%, với kim ngạch năm 2016 là 2,27 tỷ, tăng 6,3% so với năm 2015, chiếm tỷ trọng 13% trong tổng kim ngạch xuất khẩu sang ASEAN.

Điện thoại các loại và linh kiện chủ yếu được xuất khẩu sang thị trường: Thái Lan là 716 triệu USD, tăng 24,4%; Indonesia là 629 triệu USD, giảm 10,2%; Malaysia là 444 triệu USD, tăng 4,8% so với năm 2015.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Đạt tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006-2011 là 2,2%; 2012-2016 là 25,7%. Xuất khẩu nhóm hàng này sang thị trường ASEAN năm 2016 đạt 2,04 tỷ USD, tăng 45,4%, và chiếm tỷ trọng 11,7%.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện chủ yếu được xuất sang: Thị trường Malaysia là 858 triệu USD, tăng 88,1% so với năm 2015; Thái Lan đạt 415 triệu USD, tăng 39,3%; Singapore đạt 405 triệu USD, tăng 10,4%...

Máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng khác: Năm 2016 kim ngạch đạt 1,42 tỷ USD,  tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2010.

Các thị trường nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng của Việt Nam năm 2016 chủ yếu gồm: Singapore đạt 386 triệu USD, tăng 19,8%; Thái Lan 299 triệu USD, tăng 20,1%; Philippines đạt 221 triệu USD tăng 8,1%; Malaysia đạt 143 triệu USD; tăng 28,1% so với năm 2015...

Dầu thô: Năm 2006 chiếm 42% tổng kim ngạch xuất khẩu với các nước ASEAN. Năm 2010 chiếm 15,2%, đến năm 2016 chỉ còn 2,4% tổng kim ngạch xuất khẩu sang ASEAN.

Xuất khẩu dầu thô sang ASEAN giảm qua các năm, năm 2016 thấp nhất trong 11 năm. Năm 2016: Lượng 1,18 triệu tấn, trị giá đạt 427 triệu USD, thị trường xuất khẩu chủ yếu: Malaysia, Singapore, Thái Lan.

Nhóm hàng nông, thủy sản (hàng thủy sản, chè, gạo, cà phê, cao su, hạt tiêu, hạt điều, sắn và SP sắn): Năm 2016 đạt kim ngạch xuất khẩu sang ASEAN là 1,88 tỷ USD tăng gấp 2,3 lần năm 2005, kim ngạch năm 2012 cao nhất với 3,04 tỷ USD.

ASEAN là một trong 5 thị trường lớn nhất nhập khẩu hàng nông thủy sản của Việt Nam năm 2016 (chiếm 8,9% tỷ trọng hàng nông thủy sản xuất khẩu năm 2016).

Các thị trường tiêu thụ hàng nông thủy sản của Việt Nam bao gồm: Malaysia đạt 462 triệu USD, giảm 25,5% so với năm 2015; Thái Lan đạt 455 triệu USD, tăng 12,5%; Philippines đạt 450 triệu USD, giảm 32,1%...

Hàng dệt may: Đạt kim ngạch xuất khẩu năm 2016 là 706 triệu USD tăng gấp 10 lần năm 2005. Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2006-2010 là 29,9%; giai đoạn 2011-2015 là 19,2%; năm 2016 tăng 15,3% so với năm 2015.

Thị trường nhập khẩu hàng dệt may của Việt Nam chủ yếu gồm: Campuchia với 244 triệu USD, tăng 19,2% so với năm 2015; Indonesia đạt 114 triệu USD, giảm 13,7%; Malaysia đạt  86 triệu USD, tăng 24%...