6 quy định mới về bảo hiểm xã hội áp dụng từ ngày 15/2/2023

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 18/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2017/TT-BYT của Bộ trưởng Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế. Văn bản có hiệu lực từ ngày 15/2/2023, trong đó có 6 quy định mới về bảo hiểm xã hội.

6 quy định mới về bảo hiểm xã hội áp dụng từ ngày 15/2/2023 - Ảnh 1

Theo nhandan.vn