6 tháng năm 2024, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 7,54%

6 tháng năm 2024, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 7,54% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,67%; sản xuất và phân phối điện tăng 13,26%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,13%; khai khoáng giảm 7,22%.

6 tháng năm 2024, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 7,54% - Ảnh 1

Theo Báo Đại biểu Nhân dân/daibieunhandan.vn