6 tháng: thu thuế xuất nhập khẩu tăng 4,1% so với cùng kỳ

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Báo cáo của Tổng cục Hải quan tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2013 được tổ chức ngày 18/7, cho biết, mặc dù tổng thu 6 tháng của toàn Ngành ước đạt 39,9% dự toán, tương đương 94.693 tỷ đồng nhưng vẫn duy trì được tốc độ, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2012.

 6 tháng: thu thuế xuất nhập khẩu tăng 4,1% so với cùng kỳ
Toàn cảnh Hội nghị. Nguồn: baohaiquan.vn
Nguyên nhân tăng thu được xác định là do Nhà nước điều chỉnh tăng thuế suất thuế nhập khẩu xăng, dầu (xăng tăng từ 12 lên 18%; dầu DO tăng từ 8-14%, dầu FO 10- 15%). Về phía hành Hải quan đã tích cực thực hiện các biện pháp quản lý, chống thất thu ngân sách nhà nước (NSNN), tăng cường kiểm tra sau thông quan, đôn đốc thu nợ thuế, xử lý thuế đối với xe ngoại giao chuyển đổi quyền sở hữu, tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp (DN) tranh thủ nhập khẩu hàng hóa để được hưởng thời gian ân hạn thuế do từ ngày 1/7/2013 Luật Quản lý thuế sửa đổi, bổ sung có hiệu lực, theo đó nếu không có bảo lãnh ngân hàng thì DN phải nộp đủ thuế trước khi nhận hàng, do đó số thu tháng 5 và 6/2013 tăng vọt so với các tháng đầu năm. 
 
Tuy nhiên, số thu của ngành vẫn đạt thấp so với dự toán là do tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) 6 tháng đầu năm tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2012 nhưng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng có thuế chỉ tăng 1% và kim ngạch nhập khẩu có thuế ước chỉ tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2012.

Một nguyên nhân lớn khác là thuế suất một số mặt hàng trọng điểm đều giảm như: than giảm từ 20% xuống 10%, ôtô dưới 9 chỗ giảm từ 78% xuống 74%, sản phẩm sắt thép từ 15% xuống 10%, cao su từ 25% xuống 20%, giấy bìa từ 10% xuống 5%, tấm mạch in từ 5% xuống 2%…Ngoài ra, việc xây dựng dự toán chưa theo kịp với điều kiện, hoàn cảnh và tình hình thực tế của nền kinh tế. 
 
Với tiến độ này thì, để thực hiện cao nhất chỉ tiêu thu cả năm 2013, ngành Hải quan nhận định sẽ phải triển khai nhiều biện pháp quyết liệt hơn. Theo đó, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK; xử lý nợ thuế, tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan; nâng cao chất lượng công tác kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại và quản lý rủi ro; tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, tiếp tục duy trì kỷ cương kỷ luật trong thực thi nhiệm vụ, theo dõi và quản lý sát tình hình thu nộp NSNN.

Bên cạnh đó, ngành Hải quan xác định, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính để tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động XNK; tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra giám sát hải quan tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Quan trọng hơn, để tiếp tục đồng hành và chia sẻ khó khăn với DN, ngành Hải quan sẽ thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của DN, tăng cường công tác tuyên truyền chính sách pháp luật mới, chủ động gặp gỡ và giải quyết các vướng mắc thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho DN phát triển hoạt động xuất nhập khẩu và tăng thu cho NSNN. 
 
Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: thu ngân sách đạt và vượt dự toán cần được xác định là nhiệm vụ trọng tâm số 1, do đó toàn ngành Hải quan phải đặt mục tiêu hàng đầu là thu 143.200 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm. Muốn vậy toàn Ngành cần triển khai thực hiện hiệu quả Luật Quản lý thuế sửa đổi; hạn chế phát sinh nợ mới; tăng cường chống buôn lậu; đẩy mạnh kiểm tra sau thông quan để phát hiện các hành vi gian lận, trốn thuế.

Cùng với việc đảm bảo thu ngân sách, ngành Hải quan cần tập trung nguồn lực thực hiện tốt 3 nhóm công việc cải cách, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK và chú trọng công tác xây dựng lực lượng, tạo nền tảng vững chắc, đồng bộ để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị.