6 tuổi được dùng thẻ ngân hàng

PV.

Theo Thông tư số 19/2016/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 30/6/2016, kể từ ngày 15/8/2016, trẻ từ 6 tuổi đến dưới 15 tuổi có thể sử dụng thẻ phụ ngân hàng để thanh toán.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được người đại diện theo pháp luật của người đó đồng ý bằng văn bản về việc sử dụng thẻ được sử dụng thẻ ghi nợ không được thấu chi, thẻ trả trước.

Bên cạnh đó, cũng đối với chủ thẻ phụ, người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước; Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được người đại diện theo pháp luật của người đó đồng ý bằng văn bản về việc sử dụng thẻ được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước.

Theo ý kiến của một đại diện NHNN thì trẻ dưới 15 tuổi sử dụng thẻ phụ không được rút tiền mặt mà chỉ đáp ứng nhu cầu thanh toán có mục đích. Thẻ phụ này thường có người đại diện pháp luật là bố mẹ, nên có thể kiểm soát được mức độ chi tiêu và đảm bảo được các mục đích cơ bản của trẻ.

Hạn mức chi tiêu của thẻ phụ cũng được chủ thẻ trao đổi với đơn vị phát hành, để đưa ra con số cụ thể theo ngày hoặc tháng. Đây là phương án tốt nhằm tránh những rủi ro khi trẻ sử dụng tiền mặt để giao dịch.

Thông tư 19/2016/TT-NHNN của NHNN Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng, có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.