7 tháng, ước tính xuất siêu 15,23 tỷ USD

Thiết kế: Gia Hân

Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, tính chung 7 tháng năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 15,23 tỷ USD. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 12,58 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 27,81 tỷ USD.

7 tháng, ước tính xuất siêu 15,23 tỷ USD - Ảnh 1