75 nghìn tỷ đồng giảm nghèo giai đoạn 2021-2025

Theo daibieunhandan.vn

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với ngân sách tối thiểu 75.000 tỷ đồng…

75 nghìn tỷ đồng giảm nghèo giai đoạn 2021-2025  - Ảnh 1