8 bộ ngành, cơ quan Trung ương giải ngân vốn đầu tư công đạt 12,2% kế hoạch năm

Việt Hoàng

Sáng ngày 27/7, tại cuộc họp Tổ công tác số 2 của Thủ tướng Chính phủ đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công tại 8 bộ, ngành trung ương và 4 địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị các bộ, ngành, địa phương phân tích thẳng vào vấn đề, xác định rõ các khó khăn, vướng mắc, các nút thắt để đề xuất các giải pháp tháo gỡ hiệu quả…

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo cuộc họp giữa Tổ công tác số 2 của Thủ tướng Chính phủ với 12 bộ, ngành, địa phương đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công. Nguồn: chinhphu.vn
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo cuộc họp giữa Tổ công tác số 2 của Thủ tướng Chính phủ với 12 bộ, ngành, địa phương đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công. Nguồn: chinhphu.vn

Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, ước tổng số giải ngân vốn ngân sách nhà nước (NSNN) của 8 bộ ngành, cơ quan Trung ương đến hết tháng 7/2022 là 424,263 tỷ đồng, đạt 12,2% kế hoạch năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn mức bình quân chung cả nước.

Đối với 4 địa phương Tây Nam Bộ, tổng số vốn NSNN đã giải ngân tính đến ngày 30/6 là 5.225,353 tỷ đồng, đạt 23,5%. Trong đó, nguồn vốn ngân sách Trung ương giải ngân đạt 21,3%; nguồn vốn ODA giải ngân đạt 6,1%, nguồn vốn ngân sách địa phương giải ngân đạt 27,6%. Ước giải ngân 7 tháng của 4 địa phương đến ngày 30/7 khoảng 6.968,94 tỷ đồng, đạt 31,9% kế hoạch, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước là 34,47%.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022 Thủ tướng Chính phủ giao cho 8 bộ, ngành và 4 địa phương thuộc Tổ công tác số 2 là 24.723 tỷ đồng. Tính đến nay các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương đã cơ bản hoàn thành phân bổ, giao chi tiết cho từng nhiệm vụ, dự án, chỉ còn một số đơn vị chưa phân bổ chi tiết.

Phát biểu đóng góp ý kiển tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành, địa phương đồng tình, nhất trí với những nội dung đã nêu trong báo cáo; bên cạnh đó đã có giải trình, làm rõ thêm về những khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án, qua đó các bộ ngành, địa phương đề xuất về sửa đổi một số quy định hiện hành; tăng cường công tác phối hợp, phân cấp, phân quyền trong triển khai dự án; điều chỉnh đối với một số dự án; đồng thời cam kết sẽ nỗ lực triển khai giải ngân theo kế hoạch đề ra.

Sau khi nghe báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng, qua gần 7 tháng của năm, 8 bộ, ngành và 4 địa phương đã có nhiều cố gắng để giải ngân theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đến nay, cơ bản đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, tỉ lệ giải ngân vẫn chưa đạt được mức bình quân chung của cả nước.

Về phân bổ vốn, có 9/12 đơn vị đã phân bổ 100% vốn (còn 8,5% tổng số vốn chưa được phân bổ hết). Về giải ngân, trong số 12 bộ ngành, địa phương, có hai địa phương giải ngân cao hơn mức bình quân chung cả nước là Bạc Liêu và Kiên Giang. Nhưng nhìn chung, cả việc phân bổ lẫn việc giải ngân vốn đầu tư công của đa số các cơ quan, địa phương thuộc Tổ công tác số 2 chưa đạt yêu cầu.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan Trung ương, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đầu tư công; trong quá trình triển khai thực hiện cần phối hợp chặt chẽ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc…

Để giải quyết hiệu quả bài toán đầu tư công, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, gắn với kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, tránh thất thoát, lãng phí, lợi ích nhóm trong quá trình giải ngân. Đối với các dự án không thể giải ngân hết thì đề xuất điều chuyển vốn sang các dự án có khả năng giải ngân cao và bảo đảm phù hợp kế hoạch đầu tư công...

8 bộ ngành, cơ quan Trung ương thuộc Tổ công tác số 2 gồm: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam; các địa phương gồm: TP. Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu.