Giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách tại các dự án trọng điểm ra sao?

Hà Anh

Mới đây, Bộ Tài chính có Công văn số 6013/BTC- ĐT gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo về việc thanh toán vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) lũy kế 5 tháng, ước thực hiện 6 tháng kế hoạch năm 2022.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Bộ Tài chính, trong năm 2022 có 2 dự án trọng điểm thực hiện giải ngân vốn đầu tư nguồn NSNN gồm: Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Đối với dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, theo Quyết định số 1487/QĐ-TTg ngày 6/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ, dự án này có tổng mức đầu tư là 22.856 tỷ đồng, lũy kế vốn đã bố trí đến năm 2021 là 22.855,035 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2018 là 4.500 tỷ đồng, năm 2019 là 6.990 tỷ đồng, năm 2020 là 6.705,035 tỷ đồng, năm 2021 là 4.660 tỷ đồng. Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, dự kiến đến ngày 30/6/2022 dự án này giải ngân được 15.618,933 tỷ đồng, đạt 68,34% kế hoạch được giao.

Đối với dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, ước đến hết ngày 30/6/2022 giải ngân đạt 5.800 tỷ đồng, đạt 28,3% kế hoạch năm 2022 (được giao 20.526,645 tỷ đồng).

Trong khi đó, đối với dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, Bộ Tài chính cho biết, hiện dự án đang được Bộ Giao thông Vận tải lập báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần để phê duyệt đầu tư theo quy định.

Dự án này được Thủ tướng Chính phủ giao 257 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư. Trong kế hoạch năm 2022 phân bổ đợt 2, dự án được bố trí 257 tỷ đồng để chuẩn bị đầu tư. Ước giải ngân vốn đến hết ngày 30/6/2022 tại dự án này là 185 tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch.

Để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư từ nguồn NSNN, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương xử lý ngay những tồn tại, hạn chế thuộc thẩm quyền đã được các Đoàn công tác của Chính phủ nêu tại Báo cáo số 3605/BC-BKHĐT ngày 2/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cùng với đó, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đề xuất phương án cắt giảm những khoản chi ngân sách trung ương đã được giao trong dự toán đầu tư những đến ngày 30/6/2022 chưa phân bổ (trừ trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định) để bổ sung nguồn lực thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế.

Đồng thời, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc giải ngân vốn đầu tư công; rà soát điều chuyển kế hoạch đầu tư vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt; chịu trách nhiệm giải trình về kết quả giải ngân cũng như hiệu quả đầu tư...

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn NSNN 6 tháng đầu năm 2022, ước thanh toán đến ngày 30/6/2022 là 151.046,65 tỷ đồng, đạt 27,86% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.