8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong điều hành tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm

Thiết kế: Gia Hân

Tại Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác tài chính – ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2022, Bộ Tài chính đã đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, góp phần quản lý, điều hành tài chính - ngân sách nhà nước có hiệu quả trong nửa cuối năm 2022.

8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong điều hành tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm  - Ảnh 1