8 tháng năm 2016, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,9%

PV.

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng/2016 của Tổng cục Thống kê vừa mới công bố, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 8/2016 ước tính tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước, tính chung 8 tháng năm 2016, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2015.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Báo cáo cho biết, trong đó ngành khai khoáng giảm 5,1%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,6%; sản xuất và phân phối điện tăng 11,9%; cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 6,1%.

Tính chung 8 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 9,8% của cùng kỳ năm 2015, chủ yếu do ngành khai khoáng vẫn tiếp tục suy giảm, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng thấp hơn cùng kỳ.

Trong các ngành công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo 8 tháng năm 2016 tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 6,8 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất, phân phối điện tăng 11,8%, đóng góp 0,8 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 6,8%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 3,8%, làm giảm 0,8 điểm phần trăm mức tăng chung.

Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành có chỉ số sản xuất 8 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất kim loại tăng 16,9%; dệt tăng 15,5%; sản xuất xe có động cơ tăng 15,3%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và quang học tăng 14,1%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 13,1%.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng cho biết, một số ngành tăng thấp, hoặc giảm so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 5,4%; sản xuất thuốc lá tăng 4,1%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 3,1% (do xuất khẩu giày da sang Châu Âu gặp khó khăn); sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 2,6%; khai khoáng khác tăng 2,3%; khai thác than cứng và than non tăng 1,9%; khai thác dầu khô và khí đốt tự nhiên giảm 5,5%.