Việt Nam hiện có 316 khu công nghiệp, 16 khu kinh tế

PV.

Báo cáo của Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, hiện nay, Việt Nam có tới 316 khu công nghiệp và 16 khu kinh tế đã được thành lập.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, tính đến tháng 7/2016, cả nước đã có 316 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên hơn 88,6 nghìn ha. Trong đó, diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê đạt 60,2 nghìn ha, chiếm khoảng 67,8% tổng diện tích đất tự nhiên.

Hiện nay, đã có 218 khu công nghiệp đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên 59,5 nghìn ha và 98 khu công nghiệp đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ bản với tổng diện tích đất tự nhiên 28,9 nghìn ha.

Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê của các khu công nghiệp đạt 29,8 nghìn ha. Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đạt 50%, riêng các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt gần 70%.

Trong năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định thành lập khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Quảng trị và điều chỉnh mở rộng 02 khu kinh tế ven biển là khu kinh tế Đông Nam, Nghệ An và khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa.

Theo đó, tính đến tháng 6/2016, số lượng các khu kinh tế ven biển đã thành lập trên cả nước là 16 khu kinh tế, với tổng diện tích mặt đất và mặt nước xấp xỉ 815 nghìn ha.

Ngoài ra, còn có 2 khu kinh tế (khu kinh tế ven biển Thái Bình, tỉnh Thái Bình và khu kinh tế Ninh Cơ, tỉnh Nam Định) có trong quy hoạch nhưng chưa được thành lập.

Vụ Quản lý các khu kinh tế cho biết, trong 16 khu kinh tế ven biển có 34 khu công nghiệp, khu phi thuế quan được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên 15,6 nghìn ha, trong đó diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê đạt 7,5 nghìn ha, chiếm khoảng 48% tổng diện tích đất tự nhiên.

Hiện nay, đã có 14 khu công nghiệp, khu phi thuế quan đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên 4 nghìn ha và 20 khu công nghiệp, khu phi thuế quan đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ bản với tổng diện tích đất tự nhiên 3,5 nghìn ha.