80% người dân có nhu cầu về nhà ở cần sự hỗ trợ của Nhà nuớc

Theo kinhtevadubao.com.vn

(Tài chính) Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng trong chương trình “Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời” ngày 19/10/2014.

80% người dân có nhu cầu về nhà ở cần sự hỗ trợ của Nhà nuớc
Nhà nước hỗ trợ tối đa tạo điều kiện cho người dân mua nhà. Nguồn: internet

Nhà nước hỗ trợ tối đa tạo điều kiện cho người dân mua nhà

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cũng cho rằng, hiện nay, với trình độ của nền kinh tế đang ở mức thu nhập trung bình thấp, nếu không có sự hỗ trợ của gia đình, người thân và Nhà nước, thì người dân khó có thể mua nhà ở đô thị theo giá thị trường như hiện nay. Do đó, rất cần sự hỗ trợ của Nhà nước và Nhà nước phải chủ động đề ra các chính sách hỗ trợ.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng cho rằng, sự hỗ trợ của Nhà nước không phải hỗ trợ trực tiếp bằng tiền, mà bằng tiền sử dụng đất, chính sách tín dụng cho người dân vay với lãi suất thấp và bằng chính sách giảm thuế đầu ra…

Theo nhận định của Bộ trưởng Dũng, với sự hỗ trợ của Nhà nước về chính sách, cũng như xuất phát từ nhu cầu thực sự của người dân sẽ góp phần đưa giá nhà ở giảm xuống, cầu sẽ tăng lên và sẽ có nhiều người mua nhà và làm nhà.

Theo đó sẽ cùng một lúc vừa giải quyết được nhu cầu nhà ở của người dân, đồng thời góp phần giải quyết khó khăn của nền kinh tế. Bởi những ngành liên quan đến xây dựng, nhà ở chắc chắn sẽ phát triển, Khi đó, kinh tế của nước ta sẽ tăng trưởng trở lại, và các nhu cầu về xã hội sẽ từng bước giải quyết, trực tiếp đem lại lợi ích không chỉ cho người nghèo mà còn cho cả những người có thu nhập cao hơn.

Cũng liên quan đến vấn đề nhà ở xã hội, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cho biết, trong nhiều năm qua, Nhà nước luôn dành một nguồn ngân sách đáng kể để hỗ trợ các chương trình nhà ở nông thôn, gần đây là Chương trình nhà ở 167 hỗ trợ nhà ở cho hơn 500.000 hộ nghèo đã kết thúc và đang làm giai đoạn 2.500 hộ nữa.

Thực tế, “chúng ta đã và đang triển khai các chương trình nhà ở cho chương trình ngập lũ ĐBSCL, bão lũ miền Trung, ở ĐBSCL đã giải quyết khoảng 200.000 hộ có thể tránh lũ”, Bộ trưởng nói.

Đối với vùng biển, nước ta có 28 tỉnh ở vùng Duyên hải từ Quảng Ninh đến Kiên Giang, trong đó có 14 tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận - khu vực luôn gánh chịu cơn bão lũ lớn, Chính phủ đã thực hiện chương trình thí điểm nhà ở tránh bão lũ với 700 hộ và bước đầu đã thành công.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 48 để thực hiện đại trà với 40.000 hộ dân nghèo được hỗ trợ để xây nhà tránh lũ và Bộ Xây dựng đã phối hợp với 14 tỉnh miền Trung quyết liệt thực hiện cố gắng hoàn thành 2016. Như vậy, chắc chắn những hộ gia đình cá nhân thuộc đối tượng hỗ trợ sẽ được hỗ trợ có nhà đảm bảo tránh bão lũ an toàn.

Sẽ có một chương riêng về phát triển nhà ở xã hội

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Dự thảo Luật Nhà ở trình Quốc hội thông qua sẽ có một chương riêng về phát triển nhà ở xã hội. Theo đó, thay vì xóa bỏ bao cấp về nhà ở như trong Luật Nhà ở 2003. nay chúng ta đã phát triển nhà ở theo cơ chế thị trường đồng thời phát triển nhà ở xã hội, trong đó vai trò Nhà nước đóng vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ để những người khó khăn về nhà ở nhưng lại không có điều kiện cải thiện, không có đủ điều kiện để mua nhà ở theo cơ chế thị trường thì phải có chỗ ở.

Điều này, hoàn toàn phù hợp với Hiến pháp 2013 là quyền có chỗ ở của người dân, phù hợp với các quan điểm của Đảng về giải quyết mối quan hệ tăng trưởng và phát triển, giữa phát triển kinh tế với việc thực hiện tiến bộ công bằng xã hội.

Với Luật Nhà ở có nguyên 01 chương về nhà ở, trong đó quy định rõ những chính sách hỗ trợ đối với những người khó khăn về nhà ở.

Cụ thể là những đối tượng được hỗ trợ, như: hộ dân nghèo ở nông thôn, người có công, lực lượng vũ trang, công chức viên chức trong hệ thống chính trị, sinh viên, công nhân ở khu công nghiệp đều là đối tượng được thụ hưởng trong chính sách nhà ở xã hội sẽ từng bước giải quyết nhu cầu nhà ở.