800 cán bộ, đảng viên Học viện Tài chính tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

Thanh Nga

Sáng 14/8/2022, Đảng ủy Học viện Tài chính đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hơn 800 cán bộ, đảng viên và người lao động của Học viện đã tham gia Hội nghị.

NGND., PGS., TS. Nguyễn Trọng Cơ - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị
NGND., PGS., TS. Nguyễn Trọng Cơ - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị có TS. Đoàn Văn Báu - Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương-Báo cáo viên; NGND., PGS., TS. Nguyễn Trọng Cơ - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính cùng các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Học viện, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Chấp hành các chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động Học viện.

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị, NGND., PGS., TS. Nguyễn Trọng Cơ - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính khẳng định, Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của đảng bộ, chi bộ nắm vững những nội dung văn kiện, nhất là những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII; Tăng cường đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, từ đó thực hiện đúng đắn, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, sau Hội nghị, các chi bộ xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

TS. Đoàn Văn Báu-Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt các nội dung của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII
TS. Đoàn Văn Báu-Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt các nội dung của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Hội nghị đã được nghe TS. Đoàn Văn Báu-Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt 04 Nghị quyết quan trọng của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát tiển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Với tinh thần, trách nhiệm cao, công tác tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc. Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII cho toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ của Đảng bộ Học viện Tài chính đã hoàn thành chương trình đề ra.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị là cơ sở để Đảng bộ và cán bộ, đảng viên cùng toàn thể người lao động Học viện Tài chính thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan trung ương và Nghị quyết Đại hội VI, Nhiệm kỳ 2022 - 2025 của Đảng bộ Học viện Tài chính.

Sau Hội nghị, công tác tuyên truyền Nghị quyết sẽ được Đảng ủy Học viện Tài chính tiếp tục tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ. Đảng ủy Học viện Tài chính giao cấp ủy các chi bộ, đồng chí bí thư chi bộ, trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về chất lượng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động, tích cực kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết…