VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
53/63 cục Thuế địa phương có số thu 4 tháng đạt trên 35% dự toán

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

53/63 cục Thuế địa phương có số thu 4 tháng đạt trên 35% dự toán

Đây là số liệu được Tổng cục Thuế công bố tại Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện công tác thuế tháng 4/2021 và đưa ra những giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách tháng 5 và những tháng tiếp theo. Hội nghị tổ chức sáng ngày 7/5 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn chủ trì.

Ngành Thuế triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo nguồn thu ngân sách

Tiền thuế nộp vào ngân sách qua công tác thanh tra, kiểm tra đạt 1.139,84 tỷ đồng

4 tháng, thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý đạt 105,9% so với cùng kỳ năm 2020

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 4 tháng đầu năm 2021 đạt 468.088 tỷ đồng, bằng 41,9% dự toán và tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2021. Trên cả nước hiện có 53/63 cục Thuế địa phương có số thu 4 tháng đạt trên 35% dự toán. 

Điển hình như: Cục Thuế Đồng Nai đạt 22.694 tỷ đồng, bằng 67% dự toán; Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh ước thực hiện là 10.648 tỷ đồng, đạt 47,7% so với dự toán Bộ và Tỉnh giao; Cục Thuế Lào Cai đạt 2.168 tỷ đồng, đạt 39% dự toán Trung ương giao, đạt 29% dự toán UBND Tỉnh giao...

Tuy nhiên, theo đánh giá của Tổng cục Thuế, số thu ngân sách đang có dấu hiệu chững lại do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất, kinh doanh trên phạm vi cả nước. Cụ thể, thu ngân sách nhà nước của cả nước tính riêng trong tháng 4/2021 chỉ đạt 8,8% so với dự toán. Trong đó, thu từ 3 khu vực kinh tế đạt khoảng 26.500 tỷ đồng, bằng 7,8% dự toán.

Bên cạnh đó, việc gia hạn nộp thuế theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ bắt đầu thực hiện từ tháng 4/2021 dự báo khiến số thu các sắc thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp giảm theo, dự kiến chỉ đạt lần lượt là 7,1% và 8,3% dự toán.

Trước dự báo không thuận lợi trên, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương đánh giá tác động của việc thực hiện Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ đến số thu ngân sách trong các tháng tiếp theo và việc dịch chuyển số thu này đến các tháng cuối năm.

Song song với đó, Tổng cục trưởng yêu cầu các đơn vị cần rà soát, đánh giá tác động của việc thực hiện Thông tư số 03/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN về trích lập dự phòng rủi ro, các tổ chức tín dụng, ngân hàng đối với số thu ngân sách nhà nước.

Về công tác quản lý nợ thuế, Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn cho rằng, hiện tổng số nợ thuế do ngành Thuế quản lý còn khá cao so với chỉ tiêu. Do đó, Vụ Quản lý nợ cần đề xuất các biện pháp xử lý nợ thuế hiệu quả hơn, trong đó bao gồm cả xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền chậm nộp không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội.

Đối với các cục Thuế địa phương, người đứng đầu ngành Thuế chỉ đạo, tiếp tục tăng cường triển khai các giải pháp thu ngân sách đã được triển khai từ đầu năm, đồng thời quyết liệt thu nợ của những đơn vị có số nợ lớn, thường xuyên nợ ngân sách.

Các cục Thuế địa phương thực hiện giao nhiệm vụ thu nợ đọng thuế đến từng phòng, chi cục thuế; đẩy mạnh áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra thuế cần bố trí, huy động nhân sự đảm bảo hiệu quả cả về tiến độ cũng như chất lượng các cuộc thanh, kiểm tra. Các đoàn thanh tra, kiểm tra thuế cần kịp thời báo cáo Lãnh đạo Tổng cục về tiến độ, kết quả, vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời có phương án xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn cũng yêu cầu, cơ quan thuế các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, đặc biệt là giải đáp các vấn đề nóng, được dư luận quan tâm, qua đó để các tổ chức, cá nhân hiểu, đồng thuận và chấp hành tốt chính sách pháp luật về lĩnh vực thuế.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM