Ngành Thuế triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo nguồn thu ngân sách


Theo Tổng cục Thuế, số thu ngân sách 4 tháng đầu năm đạt khá, ước đạt 468.088 tỷ đồng, bằng 41,9% so với dự toán được giao. Tuy nhiên, thời gian tới với nhiều khó khăn, nhất là thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đòi hỏi ngành Thuế phải triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp hành thu "đúng, đủ, kịp thời" các khoản thu vào ngân sách nhà nước gắn với thực hiện tốt các chính sách của Chính phủ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mặc dù kết quả thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm của ngành Thuế ghi nhận có sự tăng trưởng, song tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện đang diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ tác động tiêu cực đến nền kinh tế và số thu ngân sách nhà nước trong năm 2021 là rất lớn.

Bên cạnh đó, việc thực hiện Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất trong năm 2021 cho người nộp thuế và Thông tư số 03/2021/TT-NHNN sửa đổi một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về trích lập dự phòng rủi ro của các tổ chức tín dụng, ngân hàng, cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thu ngân sách nhà nước.

Trước tình hình đó, để hoàn thành tốt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 đã được Quốc hội, Chính phủ giao, toàn ngành Thuế quyết tâm triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp hành thu, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước.

Trong thời gian tới, giải pháp trọng tâm được ngành Thuế đặt ra là rà soát, nghiên cứu, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản pháp luật thuế và các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế theo hướng bao quát được hết nguồn thu.

Bên cạnh đó, nâng cao năng lực quản lý thuế cho cơ quan thu, phòng chống gian lận, trốn thuế, thất thu và nợ đọng thuế, thực hiện quản lý thuế điện tử; tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, tạo môi trường thuận lợi, rõ ràng minh bạch cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước...

Ngành Thuế sẽ tiếp tục xử lý, giải quyết, thẩm định các hồ sơ xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp; hướng dẫn, giải đáp và xử lý các vướng mắc về việc khoanh nợ, xóa nợ, gia hạn, miễn tiền chậm nộp và cưỡng chế nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội và Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước của Quốc hội; thực hiện các biện pháp đôn đốc, thu nợ thuế bảo vệ môi trường đối với các đơn vị nợ đọng thuế bảo vệ môi trường.

Về công tác thanh, kiểm tra, cơ quan thuế các cấp sẽ tập trung thanh, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đối với các đơn vị thuộc ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao về thuế, thực hiện kiểm tra theo chuyên đề đối với các giao dịch đáng ngờ.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ quan thuế sẽ tiếp tục tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế triển khai Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về việc thực hiện gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất cho trong năm 2021, kịp thời hỗ trợ có hiệu quả những người nộp thuế thuộc đối tượng áp dụng của nghị định, góp phần đưa chủ trương, chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến với người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế cho thấy, tính đến hết tháng 4/2021, tổng thu ngân sách nhà nước do ngành Thuế thực hiện ước đạt 468.088 tỷ đồng, bằng 41,9% so với dự toán, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 11.993 tỷ đồng, bằng 51,7% so với dự toán; thu nội địa ước đạt 456.095 tỷ đồng, bằng 41% so với dự toán, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2020.