VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
72 dịch vụ công của hải quan đã tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

72 dịch vụ công của hải quan đã tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia

Triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, trong đó đặc biệt là việc tích hợp dịch vụ công của ngành Hải quan lên Cổng dịch vụ công quốc gia, cho đến nay, Tổng cục Hải quan đã tích hợp được 72 thủ tục hành chính (dịch vụ công trực tuyến) lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thẩm quyền của Cơ quan Hải quan trong điều tra các vụ án hình sự

Thủ tục, giám sát hải quan với hàng hóa vận chuyển giữa kho chứa hàng miễn thuế và cửa hàng miễn thuế?

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế

Hải quan Quảng Ninh bắt giữ 8 vụ vận chuyển hàng nhập lậu chỉ trong 3 ngày

Trước đó, ngày 12/9/2020, Văn phòng Chính phủ có Công văn 7616/VPCP-KSTT về triển khai một số công việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, trong đó đề nghị các cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ công tăng cường việc kiểm tra, đôn đốc, xử lý cán bộ, công chức không thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, nhất là các dịch vụ công đã được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Triển khai thực hiện nội dung trên, Tổng cục Hải quan đã có văn bản chỉ đạo các cục hải quan địa phương và các đơn vị chức năng khối cơ quan Tổng cục tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc phân công, xử lý, trả kết quả hồ sơ dịch vụ công trực tuyến kịp thời, đúng hạn.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan đề nghị các cục hải quan địa phương chủ động đẩy mạnh tuyên truyền về việc tích hợp dịch vụ công trực tuyến của ngành Hải quan lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Cho đến nay, ngành Hải quan đã tích hợp 72 dịch vụ công kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia, cụ thể: Thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh theo phương thức chuyển cửa khẩu; Thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra là chân công trình hoặc kho của công trình, nơi sản xuất; Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra cảng trung chuyển; Thủ tục huỷ tờ khai hải quan...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM