VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Bổ sung 512 tỷ đồng thực hiện công tác xã hội và trợ giúp người tâm thần, trẻ tự kỷ

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bổ sung 512 tỷ đồng thực hiện công tác xã hội và trợ giúp người tâm thần, trẻ tự kỷ

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 627/QĐ-TTg ngày 20/5/2022 bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội và Chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí.

Bảo đảm kinh phí thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số

Chuyển gần 4.650 tỷ đồng kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 chưa thực hiện sang năm 2022

Công đoàn cơ sở được sử dụng 75% số thu kinh phí công đoàn

Bảo đảm bố trí kinh phí đầy đủ, kịp thời cho phục hồi và phát triển kinh tế

Theo Quyết định số 627/QĐ-TTg ngày 20/5/2022, bổ sung 512 tỷ đồng từ nguồn chi sự nghiệp đảm bảo xã hội của ngân sách trung ương năm 2022 để thực hiện các Quyết định số 1929/QĐ-TTg ngày 25/11/2020, Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22/1/2021 và Quyết định số 2096/QĐ-TTg ngày 14/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ cho các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương.

Cụ thể, bổ sung 67,4 tỷ đồng cho các Bộ, cơ quan Trung ương, gồm: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 59,4 tỷ đồng; Bộ Y tế 2 tỷ đồng; Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, mỗi đơn vị 1 tỷ đồng. Bổ sung 444,6 tỷ đồng cho 63 địa phương.

Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm toàn diện về tính đầy đủ, chính xác của nội dung và số liệu báo cáo, đề xuất. Bộ Tài chính thông báo bổ sung dự toán năm 2022 cho các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương liên quan thực hiện theo quy định. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ, nội dung hoạt động của Chương trình năm 2022 đảm bảo đúng quy định.

Các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương căn cứ kinh phí được bổ sung nêu trên để thực hiện nhiệm vụ của Chương trình. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM