VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Công đoàn Cục DTNN khu vực Thái Bình với 4 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình kịp thời xuất cấp gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Tuyên Quang

Công đoàn Cục DTNN khu vực Thái Bình với 4 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Thời gian qua, Công đoàn Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Thái Bình đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên công đoàn, đồng thời chú trọng tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội từ thiện, góp phần xây dựng khối đoàn kết trong toàn đơn vị.

Hơn 150 vận động viên tham gia Giải quần vợt Công đoàn Bộ Tài chính năm 2021

Công đoàn Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Bộ lần thứ VIII mở rộng

Công đoàn Bộ Tài chính tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2020

Công đoàn Điện lực Việt Nam thăm hỏi, động viên đoàn viên Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh

Để làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, Ban Chấp hành Công đoàn Cục DTNN khu vực Thái Bình duy trì thường xuyên các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước như: Luật Bảo hiểm Xã hội, Luật Công đoàn, Luật An toàn vệ sinh lao động, các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội...

Cùng với đó, Công đoàn Cục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02); ngày Quốc tế phụ nữ (8/3); Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10); ngày truyền thống ngành Dự trữ quốc gia, ngày thành lập tỉnh Thái Bình... tới toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, qua đó góp phần nâng cao nhân thức cho đoàn viên công đoàn về truyền thống cách mạng, ý thức tự hào dân tộc.

Từ năm 2020, Ban Chấp hành Công đoàn Cục cũng đã phối hợp với Đảng ủy, Ban Lãnh tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với sự tham gia của 100% cán bộ, đoàn viên công đoàn.

Nhằm kết nối tình đoàn kết trong toàn đơn vị, Ban Chấp hành Cục thường xuyên phát động và triển khai các phong trào thi đua sôi nổi, ý nghĩa. Cụ thể, phong trào thi đua xây dựng cơ quan An toàn, xanh, sạch đẹp đã được triển khai hiệu quả, với 100% lượt ngăn kho, Kho dự trữ đạt loại A, hàng dự trữ quốc gia luôn đảm bảo an toàn.

Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật do Ban Chấp hành Công đoàn phát động cũng đã được cán bộ, đoàn viên tham gia nhiệt tình. Các sáng kiến, cải tiến đã được áp dụng tại  đơn vị và đạt hiệu quả cao trong thực tiễn.

Phong trào thi đua nêu trên đã góp phần tạo động lực để Cục DTNN khu vực Thái Bình phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Năm 2020, đơn vị đã thực hiện mua nhập kho được 6.000 tấn gạo, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch; Tiếp nhận, nhập kho và đưa vào bảo quản đúng quy định các mặt hàng vật tư (8.000 chiếc phao tròn, 10 bộ máy bơm nước chữa cháy) theo kế hoạch.

Song song với đó, Công đoàn Cục đã phát động hiệu quả các hoạt động xã hội từ thiện. Cụ thể, 100% cán bộ, đoàn viên công đoàn đã quyên góp ủng hộ các quỹ như: Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, Quỹ Vì người nghèo, Quỹ nhân đạo, Quỹ Mái ấm công đoàn, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ phòng chống thiên tai... Các hoạt động này đã góp phần lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp, xây dựng khối đoàn kết trong toàn đơn vị.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Cục DTNN khu vực Thái Bình tiếp tục chú trọng triển khai 4 nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Cán bộ, đoàn viên công đoàn Cục DTNN khu vực Thái Bình luôn gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
Cán bộ, đoàn viên công đoàn Cục DTNN khu vực Thái Bình luôn gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Thứ nhất, tổ chức tốt việc tuyên truyền truyền thống cách mạng của đất nước nhân các ngày lễ lớn của đất nước, của Ngành. Tuyên truyền nội dung các nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước. Tiếp tục quán triệt đoàn viên công đoàn chấp hành nghiêm chỉnh và tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động bảo đảm an toàn giao thông theo chỉ đạo của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Thứ hai, tạo điều kiện để 100% đoàn viên công đoàn tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục lần thứ 10; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XXII, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thứ ba, chỉ đạo Thanh tra nhân dân duy trì thường xuyên hoạt động giám sát, thực hiện tốt Quy chế dân chủ, quy tắc ứng xử trong hoạt động của cơ quan; Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra theo kế hoạch đã xây dựng. Chỉ đạo các công đoàn trực thuộc làm tốt công tác tự kiểm tra.

Thứ tư, tổ chức và vận động đoàn viên  đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công việc và đời sống; tích cực hưởng ứng, tham gia nhiệt tình các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện do cơ quan và địa phương phát động.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM