Giải pháp nâng cao hiệu quả phân cấp quản lý ngân sách địa phương tại Thái Bình

Giải pháp nâng cao hiệu quả phân cấp quản lý ngân sách địa phương tại Thái Bình

Phân cấp quản lý nói chung, phân cấp quản lý ngân sách nói riêng là một chủ trương quan trọng của Nhà nước. Quá trình này được thực hiện không chỉ giữa trung ương với địa phương, mà còn được thực hiện giữa các cấp trong hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước địa phương. Tại Thái Bình, quá trình này đã được thực hiện và có nhiều kết quả tốt, tác động tích cực tới sự phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Bài viết này tập trung đánh giá những bất cập còn tồn tại trong việc thực hiện phân cấp quản lý ngân sách địa phương tại tỉnh Thái Bình và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác này trong thời gian tới.
Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng An toàn, vệ sinh lao động

Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng An toàn, vệ sinh lao động

Ngày 26/5, tại tỉnh Thái Bình, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức Lễ phát động “Tháng An toàn, vệ sinh lao động - Tháng Công nhân năm 2022”. Đây là hoạt động thường niên được triển khai trong bối cảnh phục hồi, phát triển kinh tế song hành với phòng, chống dịch COVID-19.
Điều chỉnh quy hoạch một số khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Điều chỉnh quy hoạch một số khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý việc điều chỉnh quy hoạch 2 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình, đồng thời giao Bộ Tài chính giám sát việc thu tiền sử dụng đất trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo không gây thất thoát ngân sách nhà nước.