VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới hải quan phi giấy tờ

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới hải quan phi giấy tờ

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, ngay từ đầu năm 2022, Tổng cục Hải quan đã xây dựng, triển khai nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch CCHC, đơn giản hóa thủ tục hải quan hướng tới hải quan phi giấy tờ năm 2022.

Sử dụng 5.000 seal định vị điện tử để niêm phong, giám sát hải quan

Cục Hải quan Thanh Hóa phối hợp bắt giữ 12.000 viên ma túy tổng hợp

Tổng cục Hải quan điều động, bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn

Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh

Chuyển biến tích cực trong xây dựng cơ chế, chính sách hải quan

Thực hiện Quyết định số 2517/QĐ-BTC ngày 27/12/2021 của Bộ Tài chính về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, trong quý I/2022, Tổng cục Hải quan đã tích cực phối hợp, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ phê duyệt đối với đề án đã trình Chính phủ; đồng thời tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật hải quan.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan đã xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và Nghị định số 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

Cùng với đó, Tổng cục Hải quan đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện theo Cơ chế một cửa quốc gia; xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2015/TT-BTC và Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính

Đơn giản hóa thủ tục hành chính hướng tới hải quan phi giấy tờ

Bên cạnh việc chú trọng xây dựng cơ chế, chính sách hải quan, Tổng cục Hải quan đã thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Theo đó, ngay từ đầu năm 2022, Tổng cục Hải quan đã xây dựng, ban hành các kế hoạch CCHC gồm: Triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; Chỉ thị về việc đẩy mạnh CCHC, đơn giản hóa thủ tục hải quan hướng tới hải quan phi giấy tờ năm 2022.

Nhằm phục vụ công tác đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC năm 2021 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã hoàn thành việc tích phiếu điều tra xã hội học của Bộ Nội vụ, góp phần giữ vững vị trí top đầu của Bộ Tài chính trong chấm điểm chỉ số PAR INDEX. Đồng thời, Tổng cục Hải quan đang triển khai thực hiện đánh giá, xác định chỉ số CCHC năm 2021 đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc.

Trong kiểm soát thủ tục hành chính, Tổng cục Hải quan đã tham gia ý kiến dự thảo Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá và phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài chính; nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Văn phòng Chính phủ tại dự thảo Báo cáo và sẽ xây dựng phương án phân cấp thẩm quyền giải quyết đối với thủ tục xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các thủ tục hành chính liên quan đến mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan. Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thực hiện số hóa mẫu kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ.

Theo Tổng cục Hải quan, trong quý I/2022, tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính toàn Ngành là 3.867.726 hồ sơ, trong đó 3.862.612 hồ sơ đã giải quyết đúng hạn và trước hạn và 5.114 hồ sơ đang giải quyết.

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình làm thủ tục hải quan đã góp phần tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời, nâng cao trình độ, nhận thức của đội ngũ công chức trong toàn Ngành, quyết tâm thực hiện tốt công tác CCHC của cơ quan hải quan giữ vững vị trí đứng đầu trong ngành Tài chính.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM