VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Đề xuất miễn thuế nhập khẩu với linh kiện sản xuất, lắp ráp ô tô thử nghiệm của Vinfast

Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Tài chính miễn thuế nhập khẩu linh kiện ô tô của Vinfast để sản xuất, lắp ráp xe ô tô và cụm linh kiện xuất khẩu ra nước ngoài phục vụ mục đích kiểm nghiệm. Nguồn: internet

Đề xuất miễn thuế nhập khẩu với linh kiện sản xuất, lắp ráp ô tô thử nghiệm của Vinfast

Bộ Tài chính vừa trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định của Thủ tướng về miễn thuế đối với linh kiện ô tô nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp ô tô, cụm linh kiện ô tô xuất khẩu ra nước ngoài phục vụ mục đích kiểm nghiệm, thử nghiệm của Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Vinfast.

Hàng nhập khẩu viện trợ các tỉnh miền Trung có được miễn thuế?

Các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước khai theo từng lần phát sinh

Thẩm quyền, thủ tục, quyết định ấn định thuế được thực hiện như thế nào?

Hàng hóa nhập khẩu xây dựng cho doanh nghiệp chế xuất có được miễn thuế GTGT?

Theo dự thảo Quyết định, linh kiện ô tô do Công ty Vinfast nhập khẩu trong giai đoạn từ ngày 13/11/2018 đến ngày 31/12/2020 để sản xuất, lắp ráp 200 xe ô tô và 100 cụm linh kiện xuất khẩu ra nước ngoài cho mục đích kiểm nghiệm, thử nghiệm được miễn thuế nhập khẩu.

Các linh kiện nhập khẩu được sử dụng để sản xuất, lắp ráp 200 xe ô tô nguyên chiếc và 100 cụm linh kiện khi nhập khẩu phải nộp thuế nhập khẩu. Khi xuất khẩu xe ô tô, cụm linh kiện ra nước ngoài để kiểm nghiệm, thử nghiệm, Công ty được miễn thuế nhập khẩu và được xử lý số thuế nhập khẩu đã nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế về xử lý tiền thuế nộp thừa đối với số lượng linh kiện đã sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe ô tô, cụm linh kiện tương ứng với số lượng xe ô tô và cụm linh kiện thực tế đã xuất khẩu.

Trường hợp Công ty đã xuất khẩu xe ô tô, cụm linh kiện nhưng phải nhập khẩu trở lại thì không được miễn thuế nhập khẩu đối với số lượng linh kiện đã sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe ô tô, cụm linh kiện tương ứng với số lượng xe ô tô và cụm linh kiện nhập khẩu trở lại. Trường hợp đã được hoàn trả số tiền thuế nộp thừa thì Công ty phải nộp lại số tiền thuế nhập khẩu tương ứng với số lượng linh kiện đã sử dụng để sản xuất, lăp ráp xe ô tô, cụm linh kiện nhập khẩu trở lại.

Công ty Vinfast nộp kết quả kiểm nghiệm, thử nghiệm của phía đối tác nước ngoài tương ứng với số lượng ô tô và cụm linh kiện xuất khẩu ra nước ngoài để kiểm nghiệm, thử nghiệm kèm hồ sơ hải quan theo quy định của pháp luật hải quan khi nộp hồ sơ đề nghị xử lý số thuế nộp thừa.

Quyết định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng với các Tờ khai nhập khẩu linh kiện ô tô từ ngày 13/11/2018 đến ngày 31/12/2020 để sản xuất, lắp ráp xe ô tô, cụm linh kiện xuất khẩu ra nước ngoài cho mục đích kiểm nghiệm, thử nghiệm của Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp ô tô Vinfast.

Trước đó, ngày 9/4/2020, Chính phủ đã có Nghị quyết số 41/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2020. Trong đó, Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Tài chính miễn thuế nhập khẩu linh kiện ô tô của Vinfast để sản xuất, lắp ráp xe ô tô và cụm linh kiện xuất khẩu ra nước ngoài phục vụ mục đích kiểm nghiệm theo diện trường hợp đặc biệt quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM