Dừng sử dụng Danh mục hàng hóa miễn thuế của dự án ưu đãi đầu tư khi nào?

Dừng sử dụng Danh mục hàng hóa miễn thuế của dự án ưu đãi đầu tư khi nào?

Theo quy định, thời điểm dừng sử dụng Danh mục hàng hóa miễn thuế (DMMT) là ngay sau khi cơ quan hải quan nhận được thông tin của cơ quan quản lý đầu tư hoặc của cơ quan quản lý có thẩm quyền hoặc của chủ dự án về việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh hoạt động của dự án đầu tư hoặc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.
Miễn, giảm hàng chục ngàn tỷ đồng tiền thuế

Miễn, giảm hàng chục ngàn tỷ đồng tiền thuế

Công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) đầu năm đã đạt được nhiều kết quả tốt với sự quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các giải pháp vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục triển khai hiệu quả các gói hỗ trợ doanh nghiệp (DN), người dân bổ sung nguồn lực để duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh với phương châm thích ứng linh hoạt, an toàn.
Hướng dẫn xử lý miễn thuế hàng hóa phục vụ cho an ninh, quốc phòng

Hướng dẫn xử lý miễn thuế hàng hóa phục vụ cho an ninh, quốc phòng

Nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc của một số cục hải quan tỉnh, thành phố về việc thực hiện miễn thuế nhập khẩu hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng theo Nghị định số 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn cụ thể các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện vấn đề này.
Gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa gửi kho ngoại quan đáp ứng yêu cầu phòng, chống COVID-19

Gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa gửi kho ngoại quan đáp ứng yêu cầu phòng, chống COVID-19

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 10/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.