VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Hoàn thành xuất cấp gạo, trang thiết bị hỗ trợ người dân miền Trung đợt 1

Gạo dự trữ quốc gia đã kịp thời đến tận tay người dân các tỉnh miền Trung.

Các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực:

Hoàn thành xuất cấp gạo, trang thiết bị hỗ trợ người dân miền Trung đợt 1

Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết, đến ngày 2/11/2020, các Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực đã hoàn thành xuất cấp 5.000 tấn gạo của đợt 1 hỗ trợ kịp thời cho người dân các tỉnh miền Trung, đảm bảo chất lượng, số lượng và đúng thời gian quy định.

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực dự trữ nhà nước năm 2021

Ngành Dự trữ nhà nước chủ động ứng phó với bão số 9

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh kịp thời xuất cấp hỗ trợ nhân dân bị thiên tai

Tổng cục Dự trữ Nhà nước ban hành Công điện số 11/CĐ-TCDT về việc ứng phó với cơn bão số 8

Trong tổng số 5.000 tấn gạo đợt 1 đã được thực hiện xuất và bàn giao cho các tỉnh: Quảng Bình: 1.000 tấn; Hà Tĩnh: 1.000 tấn; Quảng Trị: 1.000 tấn; Thừa Thiên Huế: 1.000 tấn và Quảng Nam: 1.000 tấn.

Các Cục DTNN khu vực sẽ tiếp tục triển khai công tác xuất hỗ trợ 6.500 tấn gạo dự trữ quốc gia (DTQG) bổ sung (đợt 2/2020) kịp thời cho người dân vùng lũ đến hết ngày 6/11, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Bên cạnh nhiệm vụ xuất cấp gạo, thực hiện Quyết định số 1629/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN đã ban hành quyết định giao nhiệm vụ cho các cục DTNN khu vực thực hiện xuất cấp vật tư, thiết bị DTQG hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ. Kết quả, đến ngày 28/10/2020, các cục DTNN khu vực đã hoàn thành xuất cấp cho các địa phương trước thời gian quy định.

Cụ thể, các cục DTNN khu vực đã thực hiện xuất cấp hỗ trợ vật tư, thiết bị DTQG hỗ trợ cho tỉnh Quảng Bình: 5 bộ xuồng cao tốc các loại; 136 bộ nhà bạt cứu sinh các loại; 4.800 chiếc phao áo; 2.000 chiếc phao tròn và 460 chiếc bè nhẹ cứu sinh. Tỉnh Quảng Trị: 3 bộ xuồng cao tốc các loại; 20 bộ nhà bạt cứu sinh loại 24,5 m2; 2.000 chiếc phao áo; 2.000 chiếc phao tròn và 100 chiếc bè nhẹ cứu sinh. Tỉnh Thừa Thiên Huế: 3 bộ xuồng cao tốc các loại; 28 bộ nhà bạt cứu sinh các loại; 2.000 chiếc phao áo; 1.000 chiếc phao tròn và 30 chiếc bè nhẹ cứu sinh; 02 bộ máy phát điện loại 30KVA. Tỉnh Quảng Nam: 5 bộ xuồng cao tốc các loại; 30 bộ nhà bạt cứu sinh các loại; 2.000 chiếc phao áo; 1.000 chiếc phao tròn và 30 chiếc bè nhẹ cứu sinh; 2 bộ máy phát điện loại 30KVA. Tỉnh Hà Tĩnh: 4 bộ xuồng cao tốc các loại; 166 chiếc bè nhẹ cứu sinh; 5.560 chiếc phao áo cứu sinh; 200 bộ nhà bạt cứu sinh các loại; 4 bộ máy phát điện các loại.

Đạt được những kết quả trên là do các cục DTNN khu vực đã chủ động chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, phương tiện vận chuyển, hàng DTQG để xuất cấp ngay khi có quyết định của UBND các tỉnh, bảo đảm kịp thời, đúng kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của UBND các tỉnh.

Đồng thời, các cục DTNN khu vực đã phối hợp với các sở, ngành của địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng hàng DTQG đã được xuất cấp bảo đảm quản lý chặt chẽ, sử dụng hàng DTQG đúng mục đích, đúng đối tượng được hỗ trợ theo quy định về quản lý sử dụng hàng DTQG.

Các Cục DTNN khu vực sẽ tiếp tục triển khai công tác xuất hỗ trợ 6.500 tấn gạo dự trữ quốc gia (DTQG) bổ sung (đợt 2/2020) kịp thời cho người dân vùng lũ đến hết ngày 6/11, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM