VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Hướng dẫn những điểm mới về chính sách gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất năm 2021

Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận:

Hướng dẫn những điểm mới về chính sách gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất năm 2021

Ngày 21/5, Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận có văn bản hướng dẫn những điểm mới về chính sách gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất năm 2021 quy định tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP.

Quy trình xử lý đề nghị gia hạn nộp thuế, nộp tiền thuê đất năm 2021

Hướng dẫn triển khai Nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền sử dụng đất

Trách nhiệm của cơ quan thuế trong triển khai Nghị định số 52/2021/NĐ-CP

Nhằm giúp người nộp thuế nắm rõ các quy định, Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận đã giới thiệu những điểm mới về chính sách gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất năm 2021 theo quy định tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP so với quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP. 

Chẳng hạn, về số tiền thuế và thời gian được gia hạn, Nghị định số 52/2021/NĐ-CP quy định thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp (bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh) của các kỳ tính thuế từ tháng 3/2021 đến tháng 6/2021 được gia hạn 5 tháng; tháng 7/2021 được gia hạn 4 tháng; tháng 8/2021 được gia hạn 3 tháng; Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 được gia hạn 3 tháng; Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phát sinh phải nộp năm 2021 được gia hạn nộp đến ngày 31/12/2021; Tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 được gia hạn 6 tháng.

Trong khi đó, trình tự, thủ tục gia hạn được quy định như sau:

Một là, người nộp thuế trực tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần đầu hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/7/2021.

Hai là, để được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định này, người nộp thuế phải nộp đủ các khoản tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và tiền chậm nộp phát sinh tương ứng (nếu có) vào ngân sách Nhà nước trước ngày 30/7/2021. Thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được thực hiện theo quy định tại Điều 57 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Ba là, bổ sung thủ tục gia hạn với số thuế gia trị gia tăng từ công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thuộc đối tượng phải khấu trừ của Kho bạc Nhà nước.

Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận cũng cho biết, thực hiện chủ trương của Chính phủ trong công tác phòng dịch bệnh Covid-19, Tổng cục Thuế đã nâng cấp các ứng dụng Thuế điện tử (eTax 1.9.0, iCaNhan 3.0.4, iTax viewer 1.7.5, Hỗ trợ kê khai 4.5.7) để hỗ trợ người nộp thuế lập và gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, nộp tiền thuê đất năm 2021 bằng phương thức điện tử.

Cục Thuế Tỉnh đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh cập nhật các phiên bản ứng dụng phù hợp, sử dụng để lập và gửi Giấy đề nghị gia hạn theo phương thức điện tử. Đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân chưa có tài khoản giao dịch điện tử về thuế thì người nộp thuế đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Gửi giấy đề nghị gia hạn qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia sau khi có thông báo nâng cấp của Tổng cục Thuế.

Trường hợp người nộp thuế không thể thực hiện gửi Giấy đề nghị gia hạn theo phương thức điện tử, thì người nộp thuế có thể gửi qua đường Bưu chính hoặc tiếp nhận Giấy đề nghị gia hạn nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế theo quy trình tiếp nhận hồ sơ thuế hiện hành. Thời hạn người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn chậm nhất là ngày 30/7/2021.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM