Đề xuất tiếp tục gia hạn đến 6 tháng tiền thuế, tiền thuê đất năm 2023

Đề xuất tiếp tục gia hạn đến 6 tháng tiền thuế, tiền thuê đất năm 2023

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2023. Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn đến 6 tháng đối với các loại thuế, tiền thuê đất này.
Gia hạn tiền thuế: Thêm "phao cứu sinh" cho doanh nghiệp giữa đại dịch

Gia hạn tiền thuế: Thêm "phao cứu sinh" cho doanh nghiệp giữa đại dịch

Đề xuất gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất lên tới hơn 80.200 tỷ đồng của Bộ Tài chính tại dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất vừa trình Chính phủ được xem là một giải pháp thiết thực giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn trước tác động bất lợi của đại dịch Covid-19. Các chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp đều đánh giá cao và mong chờ Nghị định sớm được ban hành.