VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Ngân sách nhà nước đã bố trí 13.400 tỷ đồng mua vắc xin phòng Covid-19

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngân sách nhà nước đã bố trí 13.400 tỷ đồng mua vắc xin phòng Covid-19

Đó là thông tin được Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cho biết tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 ngày 29/5/2021.

Công bố tài khoản tiếp nhận kinh phí ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19

Sớm thông báo tài khoản Quỹ vắc xin phòng Covid-19 để tổ chức, cá nhân có thể đóng góp, ủng hộ

Quản lý, sử dụng Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 hoàn toàn công khai, minh bạch

Báo cáo về ngân sách mua vắc xin, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cho biết, ngân sách nhà nước đã bố trí 13.400 tỷ đồng cho việc mua vắc xin phòng Covid-19.

Trong tuần tới, Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn về quy chế hoạt động Quỹ vắc xin phòng Covid-19. Trước mắt, có thể huy động được ngay 3.000 tỷ đồng gồm có 1.000 tỷ đồng đã được ủng hộ qua Bộ Y tế, 1.000 tỷ đồng qua Mặt trận Tổ quốc và các doanh nghiệp nhà nước cũng sẵn sàng đóng góp 1.000 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 26/5/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 779/QĐ-TTg thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19 theo đề nghị của Bộ Tài chính. Quỹ được thành lập để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vắc xin của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc xin, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 cho người dân.

Theo tính toán của Bộ Y tế, dự kiến mua 150 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 để tiêm phòng cho khoảng 75 triệu người, với tổng nhu cầu kinh phí ước khoảng 25,2 nghìn tỷ đồng, trong đó: kinh phí mua vắc xin khoảng 21 nghìn tỷ đồng; kinh phí vận chuyển, bảo quản, phân phối, tổ chức tiêm chủng khoảng 4,2 nghìn tỷ đồng.

Trong bối cảnh cân đối ngân sách nhà nước khó khăn, để huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác mua vắc xin phòng Covid-19, việc thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19 nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách phòng chống dịch, đẩy nhanh tiến độ tiếp cận mua, nhập khẩu vắc xin để triển khai tiêm chủng trên diện rộng cho nhân dân.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM